Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde, 13.135 Tid og sted: mandag d. 4. februar 2013, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Århus, d. 5. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, 13.135

Tid og sted: mandag d. 4. februar 2013, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

Deltagere: Klaus, Leif, Jørgen, Bent, Ole 

Fraværende: Birger, Arne, Jesper

 

 1. 1. Revision af dagsorden.

Ingen kommentarer.

 

 1. 2. Valg af referent

Klaus blev valgt.

 

 1. Kommentarer til sidste mødereferat.

Der var en del diskussion omkring kriminelles gøren og laden i Bispehaven. Leif argumenterede for, at det udenfor matriklen var det politiets problem.

 1. 4. Meddelelser fra formanden.

Fællesrådets arkiv er nu afleveret til Lokalhistorisk Arkiv

 1. 5. Udvalg.

 

 

5.01 Økonomisk udvalg

 • Regnskab og budget, se oplæg til bestyrelsens beretning.

Blev gennemgået og godkendt.

5.02 PR.

 • Hjemmesiden bør opdateres inden vi d. 14. feb. sender indbydelser til rep. mødet ud. Problemer med affald der flyder på gader og i parker i Ryhavevej området, bør nævnes på hjemmesiden som et punkt der er i fokus for fællesrådet. Kan vi lægge noter om problematikken på hjemmesiden?

Der er en række nødvendige opdateringen på hjemmesider, skal ske inden repræsentantskabsmødet.

 

 • Skrift om fællesrådet til brug for uddeling. Kan dette skrift lægges på hjemmesiden?

Glemte vis dette punkt

 

5.03 Udvalg for byplanlægning.

 • Ryhavevej 52, opfølgning ved Bygningsinspektoratet.

Sagen er endnu ikke færdigbehandlet i Bygningsinspektoratet (Ejeren af ejendommen har søgt dispensation fra lokalplanen). Vi følger sagen.

 • Klubben ved Rytoften 15, nyt?

p.t. intet nyt; men Jørgen vil indkalde til møde med FU (Fritid og Undervisning).

Leif: Det kommende personale i klubben arbejder indtil klubstart i trivselshuset.

 

5.04 Trafik.

 • Trafikgruppen i Herredsvang, nyt?

Intet nyt; men Fællesrådet imødeser snarest en høring i området.

 • Hasle Torv. Indvielse af torvet, fase 2 og hvad så?

Vi håber på indlæg fra områdets beboere vedr.. udsmykning/aktiviteter på torvet

Henvendelse fra beboer i Kærtoften ang. tidsplan og tegning.

p.t. ingen planer om udvidelse af torvet til Kærtoften.

 

 • Ulovlig og farlig bilkørsel på stier i Hasle.

Trafik og Veje ang. hjørnet ved Ryhavevel/Rymarken, nyt?

Natur og Miljø ang. bilkørsel i Klokkerparken, nyt?

Intet til disse punkter.

5.05 Miljø.

 • Problemer med affald der flyder på gader, fortove, torvet, og i parker.

Planlagt møde med ejeren af Netto bygningen i marts.

Møde med Natur og Miljø senere i februar?

 • Grønt område ved Viborgvej.

Vi har lovet at støtte indkøb af træer med et beløb 5.000kr, betales ved forevisning af regning.

 • Klokkerparken, plan for opgradering i 2012.

p.t. intet nyt.

5.06 Kultur.

 • Møde med FU på Hasle Skole arrangeres, action Jørgen

 

 

6. Punkter på bestyrelsesplan.

 • Repræsentantskabsmødet 11. marts, gennemgang af to-do liste. Se det halvfærdige oplæg til bestyrelsens beretning.

To-do listen blev gennemgået og opgaver delegeret.

Husk indbydelse med bilag skal sendes ud senest 14. februar.

Ingen kommentarer

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer?

Enkelte mulige emner blev nævnt

 1. 6. Eventuelt

Udenfor referat.

2013.02.05 Klaus

Restore Default Settings

Login Form