Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde, 12.132 Tid og sted: mandag d. 1. oktober 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Referat af bestyrelsesmøde, 12.132

Tid og sted: mandag d. 1. oktober 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet

 

1. Revision af dagsorden

 

2. Valg af referent

 • Jesper valgt

3. Kommentarer til sidste mødereferat

 • Ingen

4. Meddelelser fra formanden.

 • 24/10 møde med Teknik/Miljø Bautavej
 • Artikel fra JP. Børneby Ellekær inviet.
 • Realdania savner ildsjæle se www.byggerietsildsjæle.dk

5. Udvalg

 

5.01 Økonomisk udvalg,

 

5.02 PR

 • Hjemmesiden – intet nyt
 • Skrift om fællesrådet til brug for uddeling – udleveret på mødet.  Evt. ændringsforslag sendes til Arne.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning,

 • Anonym klage over støj og andre gener fra brugere af Ryhavevej 52. Sagen nævnt.
 • Klubben ved Rytoften 15. Nævnt. Ikke den store reaktion på input fra HF.
 • Forundersøgelse for ungdomsboliger ved Bispehavevej, Lokalplan 922

 

5.04 Trafik

 • Anlægsarbejder i anlægsprogram 2013 – møde med Trafik og veje 4/10.
 • Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger – fremvist.
 • Trafikgruppen i Herredsvang, angående ønske om lukning af Haslevangsvej ved Staghøjvej / Høgevej. – afventer møde 4/10
 • Hasle Torv. 2 etape ventes færdig til november.
 • Ulovlig og farlig bilkørsel på stier i Hasle.

 

5.05 Miljø,

 • Klokkerparken, beboerstyret tømning af affaldsbeholdere. Brugerstyret tømning sat i værk vha. frivillige borgere i lokalområdet scanner fyldte skraldespande via smartphone hvorefter de tømmes.
 • Problemer med affald der flyder på gader, fortove, torvet, og i parker. Stadig problemer med bla. Gratisaviser flyder ved busskure etc.
 • Graffiti i Klokkerparken, transformatorstation. Intet nyt.
 • Skiltning for forbud mod knallertkørsel i Klokkerparken. Der er opsat piktogrammer.
 • Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning.
 • Klokkerparken, plan for opgradering i 2012

 

5.06 Kultur,

 

6. Punkter på bestyrelsesplan

7. Eventuelt

NB! Husk afmelding til formanden hvis du er forhindret i at deltage i mødet.


 

Restore Default Settings

Login Form