Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde, 11.124 Tid og sted: mandag d. 3. oktober 2011, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Tid og sted: mandag d. 3. oktober 2011, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Dagsorden

Afbud fra Jørgen og Leif.

1. Revision af dagsorden
Møde med Chr Avlsbøl udskudt.

2. Valg af referent
Arne.

3. Kommentarer til sidste mødereferat

4. Meddelelser fra formanden
- Herredsvejs forlægning udskudt til 2013.
- Realdania har sendt materiale omkring ”opbakning af ildsjæle i det byggede miljø”. Der kan søge støtte til indtil 30.jan 2012. Springvand ved Hasle Torv var en mulighed.

5. Udvalg

5.01 Økonomisk udvalg, Flemming
•    Medlemssituationen er uændret

5.02 PR
•    Nyt indlæg om Hasle Torv. Ole har sendt noget til Jesper.
•    Forslag til lokalplan (Ole sender til Jesper)
•    Forundersøgelse for ungdomsboliger (Ole sender til Jesper)

5.03 Udvalg for byplanlægning,
•    Grønt område ved Viborgvej/Bymosevej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning. Ole har sendt brev til Laura Hay. Vi afventer svar, og overvejer at henlægge sagen, hvis der ikke kommer forventet reaktion.
•    Klubben ved Rytoften. Byggestart er iflg. Chr. Avlsbøl forsinket 3-4 mdr. Høring pågår lige nu omkring inddragelse af Rytoften vejstykket til den nye klub.
Arne skriver kort tekst til hjemmesiden (check lokalplan 705) – PDF til Jesper.
Flemming checker med Chr. Avlsbøl om vi kan få tegninger til brug for artikel til Lokalavisen
•    Alternativ linjeføring af Letbanen i Hasle område. Vi har sendt brev og fået kvittering herfor fra kommunen, samt det svar, at de ikke gør noget ved det p.t.
•    Lokalplan 910, forslag i offentlig høring. Tankanlæg og dagligvarebutik, ved LIDL på Viborgvej. Vi skriver en tote på hjemmesiden.
•    Forundersøgelse for Ungdomsboliger ved Bispehavevej. Vi sender brev, hvorfor vi anfører at der i forvejen er en meget høj tæthed i området og pointerer at en evt. bebyggelse udelukkende bliver anvendt til ungdomsboliger.
•    Lokalplan 885, højhuse til erhverv ved Viborgvej, Runevej og Bredskiftevej, er vedtaget.

5.04 Trafik
•    Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger på:
Østrevej, Højkolvej, Staghøjvej/Fuglebakkevej, Klokkervej og Ryhavevej. Målingerne er bestilt af den områdeansvarlige
•    Trafikgruppen i Herredsvang, angående ønske om lukning af Haslevangsvej ved Staghøjvej/Høgevej. Intet nyt.
•    Hasle Torv. Ole indkalder til separat møde man. 24.okt, hvor HF beslutter vores forskellige forslag til Torvets indretning.
•    Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej- og stianlæg. - Klaus og Ole sætter sig sammen og prioriterer de projekter HF mener er vigtige, Hasle Torv og Staghøjvej. Brev skal sendes inden 14.okt. til Trafik & Veje.

5.05 Miljø,
•    Overløbsbassin på Klokkerfaldet, 2. stikvej. Vi afventer græsbeplantning i bassinet.
•    Samarbejde med ”Hasle Bakker”. Ingen aktivitet pt.
•    Ansøgning om forårsblomstrende løg. I den kommende uge sørger en gruppe fra Trivselshuset i Bispehaven for at der bliver plantet på skråningen ved Rymarken. Blomsterløgene plantes i 8 store ringe imellem birketræerne.
•    Problemer med affald der flyder på gader og i parker. Bent og Flemming går en tur med fotoapparatet og kommer med forslag til hvad vi gør.

5.06 Kultur,

6. Punkter på bestyrelsesplan
Vi diskuterede om Herredsvang området evt. skulle inkluderes i HF. Ole har tidligere uden resultat haft møde med repræsentant for området, og efterfølgende anbefalet, at man ikke arbejdede videre med at inkluderede området. På det følgende repræsentantskabsmøde, blev sagen drøftet, og det blev besluttet ikke at inkludere Herredsvang området i Hasle Fællesråds område. Sagen er nu blev åbnet igen af Birger.
Birger undersøger interessen for at slå de to områder sammen, inden næste repræsentantskabsmøde. Birger nævner eksempelvis at han mener, at Hasle Fællesråd bør repræsentere eksempelvis, Toftegården, Helligåndskirken og Hasle bibliotek.
Formanden nævnte at det er et krav, at der er personer fra Herredsvang, der vil gå aktivt ind i HF´s bestyrelse, hvis han eventuel skal støtte en sammenslutning.
Det skal her bemærkes at et fællesråd gerne må tage sager op som ligger udenfor dets egentlige område.

7. Eventuelt
Restore Default Settings

Login Form