Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat fra bestyrelsesmøde, 11.123 mandag d. 5. september 2011, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Referat fra bestyrelsesmøde, 11.123

mandag d. 5. september 2011, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

Deltagere: Ole, Klaus, Jørgen, Leif, Bent, Birger, Flemming.

Afbud: Jesper og Arne

Uden for dagsordenen: Byrådsmedlemmerne Kate Runge og Hanne Vinter var blevet inviteret til at møde bestyrelsen for at drøfte hvad der kan gøres for at fremme projekt Hasle Torv. Dette møde afholdtes forud for bestyrelsesmødet. Hanne Vinter var desværre forhindret at møde op.

Der var en generel drøftelse omkring færdiggørelse af Hasle Torv, og Kate Runge kunne oplyse at Hanne Vinter og Ango Winther bakkede op om færdiggørelsen.  Hun ville arbejde ihærdigt for at gøre noget ved sagen og ville holde os underrettet efter mødet i byrådet den 14/9 om anlægsprogram for vejprojekter.

1. Revision af dagsorden: Ingen kommentarer.

 

2. Valg af referent: Flemming

3. Kommentarer til sidste mødereferat og det uformelle møde 1. august: Ingen

4. Meddelelser fra formanden: Ole havde fået en invitation til at deltage i møde hos aarhus

arkiterterne a/s, vedrørende udviklingstankerne for ny by omkring Marielystvej. Ole har i stedet foreslået, at arkitekterne mødte op til et møde hos i forbindelse med bestyrelsesmødet 7. november.

Der er møde med fællesrådene og Trafik og veje den 29/9. Vi kan fremføre vores ønsker bl.a.vedrørende Hasle Torv. Ole deltager.

Der er seminar den 4/10 på Bautavej med fællesrådene og Trafik og Miljø. Tidsrum 19.30 – 21.00.

5. Udvalg

 

5.01 Økonomisk udvalg, Flemming

 • Medlemssituationen, hvis ændret:   Ingen ændringer
 • Økonomi, hvis ændret:   Ingen ændringer

 

5.02 PR

 • Hjemmesiden, Jesper:   Intet nyt da Jesper og Arne fra fraværende.

5.03 Udvalg for byplanlægning,

 • Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning, Jørgen/Ole:  Ole skriver til rådmanden, da han føler sig smidt rundt i manegen ved henvendelser. Det er trods alt Byrådet, som har vedtaget projekt ”Smukke Indfaldsveje”.
 • Sti i forlængelse af Rytoften: er der ikke mulighed for at forhindre kørsel med biler?
 • Klubben ved Rytoften, Flemming/Arne: Intet nyt, men der er aftalt møde med Ungdomsskolelederen for afd. 13, med henblik til mere information.
 • Letbanens linjeføring i Hasle område, Ole: Intet nyt fra kommunens side.
 • Forundersøgelse for lokalplanlægning for benzintank ved LIDL på Viborgvej, Klaus/Jørgen: Der er ikke kommet indvendinger/protester vedrørende placeringen.
 • Der kommer høring om Støjhandlingsplanen, data givet til Jørgen.

5.04 Trafik

 • Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger på:

Østrevej, Højkolvej, Staghøjvej/Fuglebakkevej, Klokkervej og Ryhavevej,

Ref. Møde hos trafik og Veje 28. juni, Klaus. : Intet konkret nyt

 • Trafikgruppen i Herredsvang, angående ønske om lukning af Haslevangsvej ved Staghøjvej/Høgevej, Ref. Møde hos trafik og Veje 28. juni, Klaus. Intet konkret nyt
 • Hasle Torv, Klaus/Ole: se tidligere i referat.

 

5.05 Miljø,

 • Overløbsbassin på Klokkerfaldet, 2. stikvej, Flemming: Der er pt fjernet al bevoksning og afventer græssåning på arealet. Flemming har kontakt til Tina Molbo ved Vand og Spildevand i denne sag
 • Samarbejde med ”Hasle Bakker”: Der er pt. ingen aftaler om arrangementer.
 • Ansøgning om forårsblomstrende løg: Halse Fællesråd har fået bevilget 3.000 store løg ( påskeliljer).
 • Problemer med affald der flyder på gader og i parker: Der blev foreslået opsætning af affaldsspande ved alle bus stoppesteder og ved indgangen til Klokkerparken ved Ryhavevej.
 • Blomsterkummer på Hasle Torv: Der er ikke penge til at opsætte nye blomsterkummer. I følge Natur og Miljø har områderne inden for Ringgaden første prioritet.
 • Flemming og Ole har diskuteret Ryhavens ønske om hjælp fra Realdania med Ole Nørgaard. Sagen er lukket, der er ingen yderligere sagsbehandling.
 • Henvendelse om at etablere et toilet i Klokkerparken, bestyrelsen vil ikke bakke denne sag op, Ole kontakter personen.

 

5.06 Kultur,: Intet på det punkt 

 

6. Punkter på bestyrelsesplan: Intet

7. Eventuelt: Intet

 

Restore Default Settings

Login Form