Tirsdag, oktober 26, 2021
   
Text Size
Log på

Nyheder

Hasle Fællesråds beretning for 2018-2019

Bestyrelsen årsberetning for 2018-2019 inkl. regnskab og budget - klik her

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Indkaldelse til

Generalforsamling

Tid og sted: tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19 00

I sognehuset, Hasle Kirke.

 

I henhold til fællesrådets vedtægter § 6 indkaldes til generalforsamling i Hasle Fællesråd.

 

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab og budget.
 4. Kontingentfastsættelse for 2019/20
 5. Indkomne forslag.

6.    Valg til bestyrelsen, herunder:

a) valg af bestyrelsesmedlemmer.

b) valg af op til 3 suppleanter.

7.                        a) valg af 2 revisorer.

b) valg af 2 revisorsuppleanter.

8.   Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil fællesrådet være vært ved et let traktement.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019.

Forslag kan sendes som mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller til: Klaus Bendixen, Herredsvej 10, 8210 Aarhus V.

 

Kontingent for 2018:                 250 kr. for medlemsgrupper, f.eks. foreninger, organisationer, skoler mv.

150 kr. for individuelle medlemmer, f.eks. husstande og enkeltpersoner.

 

Kontingent betales ved bank overførsel:

Reg. Nr. 9570 konto nr. 16 00 55 68, husk navn og adresse. CVR-nummer 29264007

 

Sidste rettidige betalingsdato er mandag den 18 marts 2019.

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på mødet.

Revideret regnskab fremlægges på mødet.

Efter mødet vil bestyrelsen være vært for et mindre traktement for medlemmer af Hasle Fællesråd.

 

Bilag: Beretning, regnskab og budget.

 

Med venlig hilsen

Hasle Fællesråd

 

Bestyrelsen

 

Vejlukning Hasle - brev til Bünyamin Simsek

Fra: Klaus Bendixen
Sendt: Monday, December 10, 2018 11:24:00 AM
Til: MTM-RadmandTeknikogMiljo
Emne: Vejlukning Hasle

 Hej Bünyamin Simsek                                                                         Hasle den 10. december 2018

 

Vi venter spændt på en afklaring af lukningen ved Høgevej, Hasle.

Vi har i et år haft en forsøgslukning, der sluttede i juni 2018. Efter forsøgslukningen

har der været en høring i området, om man ønskede lukningen gjort permanent,

vi kender endnu ikke resultatet af høringen.

For Hasle Fællesråd er det vigtigt, at det er borgerne i området Herredsvej – Staghøjvej –

Haslevangsvej, der vejer tungest i høringen, da det er dette område, der primært bliver ramt

af gennemkørende trafik. Vi ser gerne, at området får en løsning som ”pipkvarteret”, hvor

det kun er lokal trafik, der kører ind og ud af området.

Vi har tidligere indleveret ønsker om en yderligere løsning på Herredsvej, syd (mellem Ringvejen

Og Viborgvej), dette stykke er ved at” sande til” grundet den stærkt øgede gennemkørende trafik fra Skejby.

Vores mål er, at trafik primært skal holdes på de store veje og ikke føres gennem en snæver vej

som Herredsvej med mange cyklister, skolebørn, fritidsfaciliteter og skole.

Vi håber på din forståelse.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Bendixen, formand haslefælleråd.

 

Kom til infomøde om ”Nabohjælp” og ”Sikker handel på nettet”

Kom til infomøde om ”Nabohjælp” og ”Sikker handel
på nettet”


Hasle Fællesråd, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune indbyder hermed
din husstand til infomøde om ”Nabohjælp” og ”Sikker handel på nettet”.


Mødet foregår tirsdag den 19. juni 2018 fra kl. 19.00-21.00 i Hasle
Sognehus, Viborgvej 158, 8210 Aarhus V.


Østjyllands Politi vil være til stede fra kl.18.00, så kom forbi og få en uformel
snak med politiet om, hvad der foregår i lokalområdet.

Program for infomødet:
Kl. 19.00 Velkomst ved formand for Hasle Fællesråd, Klaus Bendixen.

Kl. 19.05 Oplæg om Nabohjælp og indbrudsforebyggelse samt en
gennemgang af indbrudstallene fra lokalområdet ved Østjyllands
Politi.

Kl. 19.45 Kaffe og kage.

Kl. 20.00 Oplæg om svindelsager og gode råd om, hvad du selv kan
gøre for at undgå at blive snydt, når du handler på nettet ved
Østjyllands Politi.

Kl. 20.45 Afrunding og spørgsmål.

Tilmelding via dette Link: http://www.tilmeld.dk/hasle
(BEMÆRK: Linket virker ikke på smartphones, tablets og computere med gamle
styresystemer – kopier eller skriv i stedet linket ind i adressefeltet i din browser).
Det er gratis at deltage. Der er 125 pladser til arrangementet og tilmelding foregår
efter først til mølle princippet. Hvis du er fritaget for digital post, kan du tilmelde
dig ved at ringe på tlf.: 8940 2308 på hverdage i tidsrummet 9.00-12.00.

 

Fællesaften i Bispehaven - Onsdag d. 13. juni Kl. 20.00

Fællesaften i Bispehaven

Hasles Resursegruppe inviterer til en aften, hvor vi deler viden og inspiration

 

Kom med til en hyggelig aften hvor Resursegruppen lægger op til en uformel snak med udgangspunkt i tre temaer:

Kortlægning af Bispehavens historie (fortæller-bordet)

Civilsamfundet (debat-bordet)

Aktiviteter (brainstorm-bordet)

 

Formålet er at bringe interessenter sammen, for at udveksle viden, og skabe grobund for at sætte et stærkere aftryk på vores område. Vi har derfor brug for inspiration og vidensdeling på tværs af beboere, frivillige og professionelle, der bl.a. kan være med til at retningssætte Resursegruppens fremadrettede arbejde.

 

Alle beboere og interesserede er velkomne.

Vi slutter aftenen af med gratis fællesspisning, hvor Bispehavens Køkken kommer og laver lækker mad!

 

Onsdag d. 13. juni Kl. 20.00

Fællesspisning ca. kl. 22.00 (22.12 for jer der faster)

Vi pynter op til dialog på pladsen foran Fællesskabernes Hus (Bispehavevej 29)

 

Bestyrelsens beretning 2017-2018

Læs bestyrelsensberetning her: Bestyrelsens beretning 2017-2018

 

Smag på Aarhus - Støtte til at planter spiseligt

 

Lokalsamfundsbeskrivelser

Klik her for at læse: LOKALSAMFUNDSBESKRIVELSE revision december 2017

Se revision februar 2017  her: http://www.haslefaellesraad.dk/the-news/323-artikel-forelobig-lokalsamfundsbeskrivelse

 

 

 

 

Invitation til Fastelavnsfest 9. februar 2018

Fastelavnsfest

Kom til en festlig dag med tøndeslagning m.m.

Alle aldre er velkomne. Gerne udklædt det gør det festligere.

Den 9. februar kl. 15 00 – 19 00 på

Bispehavevej 29

 

Arrangør: Bispehaven

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Indkaldelse til

Generalforsamling

 

Tid og sted: onsdag den 21. marts 2018 kl. 19 00

I sognehuset, Hasle Kirke.

 

I henhold til fællesrådets vedtægter § 6 indkaldes til generalforsamling i Hasle Fællesråd.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab og budget.

4. Kontingentfastsættelse for 2018/19

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen, herunder:

a) valg af bestyrelsesmedlemmer.

b) valg af op til 3 suppleanter.

7. a) valg af 2 revisorer.

b) valg af 2 revisorsuppleanter.

8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil fællesrådet være vært ved et let traktement.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest mandag den 5. marts 2018. Forslag kan sendes som mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller til: Klaus Bendixen, Herredsvej 10, 8210 Aarhus V.

 

Kontingent for 2018: 250 kr. for medlemsgrupper, f.eks. foreninger, organisationer, skoler mv.

150 kr. for individuelle medlemmer, f.eks. husstande og enkeltpersoner.

 

Kontingent betales ved bank overførsel:

Reg. Nr. 9570 konto nr. 16 00 55 68, husk navn og adresse. CVR-nummer 29264007

 

Sidste rettidige betalingsdato er mandag den 12. marts 2017.

 

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på mødet.

Revideret regnskab fremlægges på mødet.

Efter mødet vil bestyrelsen være vært for et mindre traktement for medlemmer af Hasle Fællesråd.

 

Bilag: Beretning, regnskab og budget.

Med venlig hilsen

Hasle Fællesråd

 

Bestyrelsen

 

Hasle set fra medborgerskabsprojekt

Hasle set fra medborgerskabsprojekt

Projekt involverer på nye måder. Og inddrager mange forskellige beboeres syn på Hasle. Medborgerskab inspirerer til at vende om på rollefordelingen på borgermøde

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle præges af bevidsthed om forskellige bydele, boformer og en mangfoldig beboersammensætning.

Det fremgår af medborgerskabsprojekt i Hasle i tilknytning til udstillingen ’gentænkt HASLE’ i maj i Sognehuset.

Hasle set med lokale øjne

Hasle Skole fremhæves som et værdifuldt omdrejningspunkt. Og det ses som en kvalitet for Hasle at være tæt på Midtbyen, men at være uden dens larm og gener. Udsigt omtales som et gode ved HasleaslH.

Trafikale problemer synes at være det mest generende ved at bo i Hasle. Og når der udtrykkes ønske om mere liv på Hasle Torv handler det om flere mennesker og færre biler. En oplevelse af utryghed i forhold til Bispehaven deles ifølge projektet ikke af beboere i Bispehaven.

Når der fokuseres på fremtidsdrømme om Hasle efterlyses mere bæredygtighed og medborgerskab. Der udtrykkes ønske om indkøbscenter og kulturmødesteder. Det sammen gælder med hensyn til aktivitet på Hasle Torv. Et konkret ønske om træbænke på Torvet er dog nu opfyldt.

Næppe overraskende er meningerne delte om den byfortætning, som Kommunen har udtrykt ønske om i forhold til Hasle.

Samarbejde om medborgerskab

Medborgerskabsprojektet bygger på nye måder at involvere borgere på i forhold til kommuneplanlægning og andre kommunale beslutninger med konsekvenser for kommunens lokalområder og deres udvikling.

Bag projektet står Borgmesterens Afdeling (Medborgerskab), Borgerservice,  Alexandra Instituttet og Hasle Fællesråd. Urban Goods har gennemført og koordineret aktiviteter, samt foretaget opsamling af synspunkter.

Projektet indebar involvering på nye måder. På Hasle Torv var i udstillingsperioden i Sognehuset opstillet telefonboks med adgang til at indtale, hvad der er bedst ved Hasle. Og drømme om fremtidens Hasle. Udstillingssalen var genstand for dialogmøde med fællesspisning med deltagelse af også børn. Unge blev inddraget ved workshops i Bispehaven og på Hasle Skole. Der var workshop for beboere på Hasle Lokalcenter. Fotodokumentation indgik i projektet.

Medborgerskab inspirerer til ny dagsorden for borgermøde

Opmuntret af medborgerskabsprojektet vender Hasle Fællesråd om på den typiske rollefordeling på borgermøde den 23. august.

Fællesrådet inviterer politikere til borgermødet, men ikke til at holde oplæg om det kommuneplanforslag, der indtil den 4. september er i offentlighedsfase. I stedet inviterer Fællesrådet lokale repræsentanter for grupperinger til at holde oplæg om Hasle-emner.

Politikere fra partier, som opstiller til byrådsvalget i november, inviteres til at være med på en lytter. Med mulighed for at deltage i den debat, som rejses af panelet. Og for at samtale med mødets Hasleborgere.


 

Borgermøde om Hasle den 23. august

Borgermøde om Hasle den 23. august

Hasle Fællesråd har gentænkt rollefordelingen på et borgermøde. Til oplæg om Hasle fra lokale borgere, - og politikere med på en lytter og som debatdeltagere. Borgermødet holdes, mens forslag til Kommune 2017 endnu kan kommenteres. Men borgermødets emner er ikke begrænset til kommuneplanforslaget

Af Ole Nørgaard Madsen

Ifølge Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik skal borgere og byråd ikke kun være sammen om nye løsninger. Vi skal også ”--- bløde de traditionelle roller op og gentænke måden, vi møder hinanden.”

Det vil Hasle Fællesråd forsøge at leve op til med tilrettelæggelse af borgermøde onsdag den 23. august kl. 19 i Hasle Sognehus.

Borgermødet holdes, mens forslag til Kommuneplan 2017 endnu kan kommenteres.  Offentlighedsfasen varer indtil den 4. september. Desuden har borgermødet sigte på Fællesrådets  endelige lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle som del af Kommuneplan 2017.

Gentænkt rollefordeling

Rollefordelingen ved et sådant borgermøde vil normalt være, at en eller flere fra Kommunen lægger for med oplæg eller panelbidrag om kommuneplanforslaget. Derefter åbnes for spørgsmål og indlæg fra borgere i salen.

Hasle Fællesråd vender om på rollefordelingen.

Borgermødet den 23. august starter med oplæg om emner fra Hasle. Præsenteret af lokale repræsentanter for grupperinger i bydelen. De politiske partier, der stiller op til byrådsvalget i november, er inviteret til at være med på en lytter og til at stille spørgsmål og kommentere fra salen.

Det betyder, at Hasle og ikke kommuneplanen afgrænser mødets indhold. Borgermødets emner kan gå ud over kommuneplanen og kan involvere andre kommunale beslutninger af betydning for Hasle.

Emner ud over Kommuneplan 2017

En kommuneplan indeholder ikke bindende beslutninger. Kommuneplan 2017 vil bestå af mål, retningslinjer og rammer, der alene er bindende for Byrådet selv. Der skal lokalplan eller anden kommunal beslutning til for at gøre indhold i kommuneplanen bindende for andre. Og for konkret at virkeliggøre indhold i kommuneplanen.

Hasle Fællesråd har i artiklen ’Hasles Identitet og fremtid’ på Hasle Fællesråds hjemmeside og Facebookside den 26/6 opfordret grupperinger i Hasle til at byde ind med emner til borgermødet, samt kontaktet grupperinger, der har markeret sig med synspunkter i forhold til Hasle.

På den baggrund kan forventes bragt emner på bane som motortrafik på lokalt vejnet og andre trafikproblemer, letbane og hermed forbundet byfortætning, kollektiv trafikbetjening af det nordvestlige Hasle, Hasle Torv og centerdannelse i Hasle, lokalplan for Haslehusgrunden, behov for +55-boliger i Hasle, tryghed, anlæg i tilknytning til Bispehavens tryghedsrenovering.

Tilmeldte politikere

Ved denne artikels deadline er følgende politikere tilmeldt som deltagere i borgermødet: Fra Dansk Folkeparti Daniel Russell Pedersson, fra SF Fadi Kassem og fra Socialdemokraterne Hüseyin Arac. Alternativet har meldt afbud på grund af internt møde. Vi afventer svar fra de øvrige partier.


 

Hasle på banen

Hasle på banen

Efterårets arbejde i Hasle Fællesråd starter med forslag til Kommuneplan2017. På arbejdsplanen står desuden deltagelse i Aarhus som frivillighovedstad i 2018. Et nyt tryghedsnetværk er under udvikling. Og Bispehavens tryghedsrenovering går i gang

Af Ole Nørgaard Madsen

Forslag til ny kommuneplan for Aarhus var et tema på Hasle Fællesråds udstilling ’gentænk HASLE’ i Sognehuset den 3-7. maj.  Også i det kommende efterår indgår kommuneplanforslaget i Hasle Fællesråds arbejde.

Borgermøde om Kommuneplan 2017

Fællesrådet afholder borgermøde i Sognehuset den 23. august om Hasle i forhold til kommuneplan og andre kommunale beslutninger. Indtil den 4. september er der mulighed for at indsende bemærkninger til kommuneplanforslaget under forslagets offentlighedsfase. Og valgkampen forud for efterårets kommunalvalg er også anledning til at debattere kommuneplan, selv om det siddende Byråd forudsættes at vedtage Kommuneplan 2017 i december.

Kommunen afholder informationsmøde om kommuneplanforslaget den 14. august kl. 19.30 i Værkmestergade 9. Se mere om kommuneplanforslaget på www.aarhuskommuneplan2017.dk.

Hasle Fællesråd er et af de 18 fællesråd, der har bidraget til kommuneplanlægningen med en foreløbig lokalsamfundsbeskrivelse.  Den er med i det udsendte kommuneplanforslags offentlighedsfase. Den foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse skal erstattes af en endelig lokalsamfundsbeskrivelse i Kommuneplan 2017. Hvad der skal til for at gøre den foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse endelig og i overensstemmelse med vores ønsker i Hasle, er til debat på borgermødet den 23. august.

Mere om indhold og tilrettelæggelse på borgermødet den 23. august i artikel den 14. august.

Frivillighovedstad, tryghedsrenovering og tryghedsnetværk

Efteråret vil i Hasle Fællesråd desuden bliver præget af, at Aarhus i 2018 er frivillighovedstad. Fællesrådet følger med i det arbejde, der er sat i gang for at give indhold i endnu en udnævnelse til hovedstad.

Projektering af Bispehavens tryghedsrenovering starter. Projektet og dets resultater har et omfang og et indhold af betydning for Hasle som bydel. Kommunen har udsendt forespørgsel om behov for lokalplan for opførelse af nyt fælleshus på hjørnet af Rymarken og Ryhavevej. Det planlagte nye fælleshus og dets placering blev vist på udstillingen i Sognehuset i maj. Det gav anledning til spørgsmål, men efter Hasle Fællesråds vurdering ikke til egentlige bemærkninger til Kommunens forespørgsel. Der er frist til bemærkninger indtil den 15. august.

Hasle Fællesråd er indgået i netværk skabt i samarbejde mellem Kommune og Politi om tryghed. Erik Vigsø er Hasle Fællesråds repræsentant i dette samarbejde.

I foråret startede en debat om Fællesrådenes opgaver og organisering. Det følges op i efteråret af samarbejde mellem Kommune og fællesråd om at præcisere de lokale fællesråds rolle i lokalsamfund og kommune. 
 

God sommer

God sommer

Hasle Fællesråd ønsker alle en god og solrig juli i Hasle eller på ferierejse.

Fællesrådet holder pause med ugentlige artikler på hjemmeside og Facebookside i juli måned. Næste artikel kommer på mandag den 7. august.

Dog kan i juli måned forekomme opdateringer med nyheder. F.eks. om offentlige høringer.

Således har Kommunen sendt Sundhed og Omsorgs boligplan for perioden 2018-2022 i offentlig høring indtil den 14. august. For Hasles vedkommende peges på tryghedsprojekter for ældreboligerne på Rymarken og Torpevænget. Boligplanen kan ses på www.aarhus.dk/boligplan2017. Og høringssvar kan sendes til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

Vær opmærksom på borgermøde om Hasles identitet og fremtid onsdag den 23. august kl. 19 i Sognehuset, jfr. artikel mandag den 26. juni.


 

 

Hasles identitet og fremtid

Hasles identitet og fremtid

Borgermøde om Hasle den 23. august kl. 19 i Hasle Sognehus inden afslutning af offentlig høring om forslag til Kommuneplan 2017. Og med fokus på lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle

Af Ole Nørgaard Madsen

Forslag til Kommuneplan 2017 er i offentlig høring indtil den 4. september. Derfor starter Hasle Fællesråds mødeaktivitet efter sommerferien allerede den 23.august kl. 19 i Hasle Sognehus, hvor høringsbidrag til kommuneplanforslaget fortsat er mulige.

Borgermøde om Hasle

Mødet den 23. august handler om Hasle. Med oplæg til debat fra panel af hasleborgere, som repræsenterer synspunkter på Hasles udvikling. Mødedeltagere forventes at interessere sig for Hasle. Hvorimod det ikke er nødvendigt at være inde i kommuneplanlægning. Hasle Fællesråd indbyder repræsentanter fra Kommunen. Ikke for at holde oplæg om kommuneplanforslaget, men for at lytte til Hasle.

Men vil du sætte dig ind i kommuneplanforslag m.v., kan det omfattende materiale findes på www.aarhuskommuneplan2017.dk. Samme adresse kan benyttes til indsendelse af høringsbidrag og til information af Kommunens offentlige møder om Kommuneplan 2017.

Debat om Hasles udvikling

Grupperinger i Hasle med forslag, ideer eller kritik opfordres til at kontakte Klaus Bendixen om deltagelse med oplæg i borgerpanel på mødet den 23. august. Det er afgørende, at oplæg handler om Hasle, men ikke nødvendigvis om kommuneplanforslaget. Hasles udvikling kan afhænge af andre beslutninger og handlinger.

Det gælder eksempelvis lokalplaner, som udmønter kommuneplanens retning og rammer for byrådets beslutninger for udvikling af kommunen.

Lokalsamfundsbeskrivelse

18 fællesråd har bidraget til kommuneplanarbejdet med lokalsamfundsbeskrivelser. Heriblandt Hasle Fællesråd. Også lokalsamfundsbeskrivelserne er i offentlig høring indtil den 4. september. Høringsbidrag om Hasles lokalsamfundsbeskrivelse inddrages i Hasle Fællesråds udarbejdelse af endelig lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til Kommuneplan 2017.

Der vil også blive lyttet til oplæg og debat på mødet den 23. august med henblik på endelig lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle. Ligesom materiale fra borgermødet under ’gentænk HASLE’-udstillingen i maj indgår i arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelse.

Tovholder for arbejdet med Hasles lokalsamfundsbeskrivelse er Jesper Rodenberg, som kan kontaktes for nærmere oplysninger om arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle.

Ifølge kommuneplanforslaget vil lokalsamfundsbeskrivelser blive inddraget ved byudvikling i det pågældende lokalområde.  Og kommuneplanforslaget lover udvikling af egen identitet i de forskellige byområder ved at tage afsæt i områdernes kvaliteter, særpræg og historie.

Det er gode grunde til omhyggeligt arbejde med den lokalsamfundsbeskrivelse for Hasle, som bliver en del af Kommuneplan 2017.


 

Hasle på banen til Frivillighovedstad 2018

Hasle på banen til Frivillighovedstad 2018

Aarhus skal være Europæisk Frivillighovedstad 2018. Hasle Fællesråd bidrager med ideer til arrangementer på møder straks efter sommerferien

Af Ole Nørgaard Madsen

I august og september holdes møder om ideer til program for Aarhus som europæisk frivillighovedstad i 2018. Møderne arrangeres af kommunalt udvalg og sekretariat for Frivillighedshovedstad 2018.

Hasle Fællesråd er klar med forslag til arrangementer i Hasle om frivillighed for fællesskab, tryghed og bæredygtighed.

Medborgerskab

Udvælgelsen af Aarhus som Frivillighedshovedstad er sket med henvisning til bl.a. en vedtaget medborgerskabspolitik.

I Aarhus er medborgerskabspolitik ikke alene et kommunalt anliggende, men også et borgeransvar. Og medborgerskab handler både om lokalt fællesskab, samskabelse af byudvikling og udvikling af bæredygtige livsformer.

Hasle Fællesråd vil på idemøder efter sommerferien fremlægge forslag til arrangementer i 2018 med fokus på borgeransvar gennem frivillig indsats for fællesskab, tryghed og bæredygtighed.

Ideer til arrangementer i Hasle 2018

Affaldssortering og genbrug afhænger af samskabelse mellem kommune og borgere. Kommunen skaber den overordnede infrastruktur, men også borgeransvar er en forudsætning for gode resultater for sortering af affald og håndtering af værdier i affald.

Skal ideerne bag det kommunale initiativ ’Smag på Aarhus’ finde fodfæste i Hasle, kræver det lokale frivillige til at sætte gang i brug af naturens råvarer og fælleshaver.

Skal resurseforbrug begrænses gennem deleordninger, er borgeransvaret afgørende.  Det kræver ikke alene ændringer i forbrugsmønstre, men også en vis organisering. Det kan der dog hentes hjælp til. F.eks. præsenteredes i forbindelse med udstillingen ’gentænk HASLE’ i Sognehuset i starten af maj en delebilsordning på basis af el, hvor delebilsfællesskabet TADAA samarbejder med lokal boligorganisation om etablering og drift.

Naboovervågning mod indbrud er allerede udbredt i Hasle. Men der er behov for at se forskellige initiativer for tryghed i sammenhæng.

Samarbejde om arrangementer

Disse og andre initiativer for frivillighed og borgeransvar vil Hasle Fællesråd i frivilligår 2018 søge belyst i samarbejde med andre lokale kræfter. Vil en grundejerforening eller en afdelingsbestyrelse samarbejde om arrangement, hvor f.eks. Kommunens Affald/Varme præsenterer et konkret forslag grundlæggende sortering og genbrug af affald for beboere. Med invitation til andre i Hasle om at lytte med. Eller et arrangement, hvor en mulig el-delebilsordning for et ejerboligkvarter eller en almen boligafdeling fremlægges for beboere og andre interesserede.

Mere fra Hasle Fællesråd om ideer til Frivillighovedstad 2018 efter sommerferien. Se mere om frivilligåret på www.frivillighovedstad.dk.

 

 

Politi, Kommune og Fællesråd i nyt partnerskab

Politi, Kommune og Fællesråd i nyt partnerskab

Ny aftale om dialog og netværk for tryghed i lokalområder. Vendt mod indbrud, anden kriminalitet og andre grunde til utryghed, hvor man bor, arbejder og færdes

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråd har tilsluttet sig partnerskabsaftale om tryghed. Det betyder status som tryghedspartner i forhold til Østjyllands Politi og Aarhus Kommune.

Samspil om tryghed

Partnerskabet bygger på dialog. Politi og Kommune informerer for at skabe og bevare tryghed. Omvendt kan Hasle Fællesråd som tryghedspartner kontakte Politiet med spørgsmål og informationer af betydning for at skabe og bevare tryghed i lokalsamfundet.

Politi, Kommune og partnere indgår desuden i et tryghedsnetværk med mødeaktiviteter om emner af betydning for oplevelse af tryghed i lokalområderne.

Partnerskabsaftalen bygger på informationsmøde den 28. marts med deltagelse af Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og repræsentanter fra fællesrådene i Aarhus. Se artikel herom fra den 10. april 2017.

Informationer til lokale tryghedspartnere vil i nogen grad være knyttet til inddeling af Aarhus Kommune i seks distrikter. Hvert af disse distrikter udgør en enhed for statistiske oplysninger om kriminalitet og andre faktorer af betydning for tryghed. Hasle indgår i distrikt, som ud over Hasle består af Tilst, Brabrand, Harlev og Sabro.

Partnerskabsaftalen blev fremlagt på møde den 30. maj, hvor Hasle Fællesråd var repræsenteret ved Erik Vigsø, som er Fællesrådets tovholder for tryghedsnetværk og partnerskabsaftale.

”Det er spændende at se, hvad der kan komme ud af netværk og aftale,” lyder det fra Erik Vigsø, som gerne ser intentionerne realiseret. Han oplyser, at oplægget til aftale generelt blev positivt modtaget af repræsentanter for fællesrådene på mødet den 30. maj.

Aftalen handler om at forebygge indbrud og anden kriminalitet. Men også om, hvad der i øvrigt skal til for at skabe og bevare tryghed. Som tryghedspartner kan Hasle Fællesråd kontakte Politi og Kommune om, hvad lokalsamfundets borgere oplever som utrygt. Og Hasle Fællesråd kan videreformidle informationer fra Politi og Kommune om både tryghed og årsager til utryghed.

Andre redskaber for tryghed

Partnerskabsaftalen om tryghed ændrer ikke ved, at borgere fortsat kan melde utryghed på ’Borgertip’. Eksempler på brug af ’Borgertip’ i forbindelse med utrygge trafikforhold er omtalt i artikel fra den 6. juni 2016. Du kan kontakte ’Borgertip’ på www.aarhus.dk/borgertip.

Og partnerskabsaftalen gør heller ikke på nogen måde naboovervågning overflødig.  Forskellige former for nabohjælp er allerede udbredt i mange af Hasles boligområder. Se artikel herom fra den 12. oktober 2015. Og se denne artikels billeder af skiltning af forskellige former for gensidig hjælp til at forebygge indbrud.


 

Taleboks på Hasle Torv

Taleboks på Hasle Torv

Taleboks som debatforum bringer både nye og kendte ideer på banen. Og forholder sig positivt til Hasles mangfoldighed

Af Ole Nørgaard Madsen

”Jeg synes, der skal være en EL-tank her ved Hasle Torv.” Sådan lyder et forslag fremsat i taleboks på Hasle Torv i forbindelse med ’gentænk HASLE’-udstillingen i Sognehuset i perioden 3. – 7. maj.

Forslaget uddybes med behov for plads til to biler og begrundes med, at benzinbiler er på vej til at forsvinde. Forslaget støttes af endnu et indlæg til taleboksen.

I taleboksens opstillingsperiode har omkring 40 gjort brug af den. Heriblandt børn, unge og voksne, men tilsyneladende kun en 60+. Sammenlignet med et typisk borgermøde er det nogenlunde samme deltagerantal, men gennemsnitsalderen på et borgermøde er normalt noget højere end for brugerne af taleboksen.

Taleboksen er udviklet af projekt Digital Bydel, som skyldes Borgmesterens Afdeling, Borgerservice og Alexandra Instituttet.

Bedst ved Hasle

Der er stillet to spørgsmål fra taleboksen: Først hvad det bedste ved Hasle er, og dernæst hvad der ønskes eller drømmes om for Hasle.

Den mangfoldige eller multikulturelle beboersammensætning nævnes af ti – og dermed flest – brugere som det bedste ved Hasle. Andre emner er skole, sport, kirker og butikker.

Ønsker og drømme

Ønsker og drømme er meget forskellige. Fra generelle betragtninger om, at Hasle bliver større, over forhåbninger om bedre trafikforhold til konkrete forslag til umiddelbar genstand for nærmere overvejelse. F.eks. lyder det fra 50-årig kvinde: ”Min drøm er, der kommer en Emmerys eller anden god bager. Jeg kunne også godt tænke mig nogle cafeer, --- nogle flere fællesarrangementer som f.eks. fællesspisning ---  (og) et loppemarked på Hasle Torv eller nogle andre events, hvor vi kunne mødes.”

Hasle Fællesråd har før hørt ønske om bager i bydelen udtalt. Fællesrådet benytter gerne anledningen til at pege på interesse i Hasle for Emmerys eller anden bager. Emmerys er i færd med at etablere sig med forretning på Silkeborgvej i Åbyhøj. Den næste Emmerys må gerne komme i Hasle.

Fællesspisning, loppemarked og andre events ligger det inden for Fællesrådets muligheder selv at stille på benene. Det vil Hasle Fællesråd tage op til drøftelse.

Indlæg til taleboksen har adresse til behandlingen af Hasles fremtid i kommuneplanlægningen. Således siger en 35-årig mand: ”Jeg håber på, at Hasle får et bedre miljø – at bydelen bliver mere centreret og med en eller anden form for centrum, hvor der vil være er cafeliv, loppemarked og nogle koncerter eller grøntmarked. --- Det må gerne være sådan, at folk, der bor i Hasle, kan bruge Hasle og ikke skal ind til byen for at finde det sammen.”


 

Pinsefest i Aarhus- Det kan i perioder give forlængede rejsetider.

Pinsefest i Aarhus

Mange store events i pinseweekenden forventes at tiltrække tusindvis af festglade mennesker til Aarhus. Det kan i perioder give forlængede rejsetider.

Læs mere på http://www.aarhus.dk/pinse

 

 

Renovering åbner Bispehaven

Renovering åbner Bispehaven

Tryghedsrenovering af Bispehaven betyder en markant ændring af Hasle. Med åbenhed og mere fællesskab

Af Ole Nørgaard Madsen

Forslag til tryghedsrenovering er godkendt af Bispehavens beboere.

Materiale om Bispehavens tryghedsrenovering indgik i udstillingen ’gentænk HASLE’ den første uge i maj. Indtryk af reaktioner på forslaget tyder på, at også det øvrige Hasle tager godt imod renoveringsprojektet.

Tryghedsrenoveringen omfatter områder mellem boligblokkene, nyt fælleshus, adgangsforhold og dermed kontakt til det øvrige Hasle.

Arbejdet starter i efteråret 2017.

Nyt fælleshus

Nyt fælleshus på hjørnet af Rymarken og Ryhavevej erstatter Bispehavens hidtidige Trivselshus. Takket være fjernelse af jordvold og indskrænkning af Rymarken har hjørnet plads til fælleshus med egen arkitektonisk identitet. Fælleshuset er tænkt som samlingssted for både Bispehavens beboere og det øvrige Hasle.

Haveanlæg mellem boligblokke

Parkeringskældre mellem boligblokkene erstattes af gårdrum med grønne haveanlæg, der bliver forskellige afhængigt af beboerønsker. Det ændrer Bispehavens udemiljø og fjerner de markante voldanlæg, der har lagt et lukket præg omkring Bispehaven. Der åbnes for indsigt til gårdrum og oplevelse af adgang fra veje omkring Bispehaven.

Den grønne kile fra Hasle Bakker gennem Ellekær, Ryparken, Bispehaven, Klokkerparken til Åbyhøj er tænkt ind som et af Bispehavens nye haveanlæg.

Grøn kile gennem Bispehaven

Kilen har allerede et forløb gennem Bispehaven. Fra broen over Hasle Centervej er kilen mellem to boligblokke i Bispehaven markeret med alle`-træer og en særlig flisebelægning. Tryghedsrenoveringen vil gøre kilen gennem Bispehaven grøn og til en mere synlig del af det sammenhængende kileforløb, der rummer niveaufri passage af både Ringvejen med tunnel og Hasle Centervej med bro. Tryghedsrenoveringen skaber kontakt til Ryhavevej og fjerner eksisterende visuelle og fysiske blokeringer for blød trafik på denne del af kilen.

Hasle Fællesråds foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017 hilser et mere åbent forløb mellem Ryhavevej og Hasle Centervej velkomment.  Men lokalsamfundsbeskrivelsen peger samtidigt på, at Ryhavevej afbryder kileforløbet mellem Bispehaven og Klokkerparken. Til skade for kilens identitet og realitet. Og til skade for en fredelig forbindelse for ’blød trafik’. Ikke kun som alternativ til den bildominerede Viborgvej, men også som den skiltemarkerede Gellerup-cykelrute ind mod Aarhus.

En etape 2 af Letbanen ad Ryhavevej kan uden hensyn til den grønne kiles passage af Ryhavevej betyde et nyt brud i kileforløbet. Den grønne kile er et miljøhensyn, der bør tages alvorligt i vvm-undersøgelse (vurdering af virkninger for miljøet) af forslag til en linjeføring af letbanen ad Ryhavevej.

 

Seniorboliger i Hasle?

Seniorboliger i Hasle?

Større efterspørgsel på boliger i Hasle end udbud af ledige boliger. Et varieret udbud af boligformer og boligtyper i Hasle er i de senere år udvidet med ungdomsboliger. Skal Hasle også have seniorboliger

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråd er ikke bekendt med forsøg på at opgøre behov for seniorboliger i Hasle. Men forårets udstilling ’gentænk HASLE’ i Hasle Sognehus antyder behov for seniorboliger i Hasle.

Præsentation på udstillingen af totalrenoverede boliger i den almene boligafdeling Ryhaven fører til spørgsmål fra seniorer om mulighed for bolig i Ryhaven. Programsat dialogmøde under udstillingen med Østjysk Boligs udlejningschef Connie Koppel afføder spørgsmål om adgang for seniorer til en almen bolig i Hasle.

Boligbehov

Der er bygget et betydeligt antal almene ungdomsboliger i Hasle. Og endnu 14 er under bygning i Ryhaven. Derimod findes ingen almene seniorboliger. Eller +55-boliger, som boligtypen også kaldes, fordi ansøgere på 55 år og derover har fortrinsret til denne boligtype.

Indtryk fra udstillingen ’gentænkt HASLE’ giver anledning til at gentænke boligbehov i Hasle: Er der behov for seniorboliger som tilbud til seniorer, der f.eks. ønsker at opgive deres ejerbolig?  Men fortsat gerne vil blive boende i Hasle.

Der findes mulighed for at tilgodese sådanne seniorbehov i Hasle gennem køb af ejerlejligheder eller leje af lejlighed i privat udlejningsejendom.

Adgang til bolig i Hasle

Den almene boligsektor tilbyder ikke seniorboliger i Hasle med fortrinsret for +55. Og Connie Koppel oplyser, at det i praksis ikke er muligt at få en bolig i de almene boligbebyggelser Præstehaven og Ryhaven uden at have boet i andet alment boligbyggeri i mindst et år. De mindre boliger i Bispehaven har en ventetid på mellem 5 og 10 år. Til de større boliger i Bispehaven er der op til 5 års ventetid.

Boligrådgiver Rasmus Milling er tidligere medlem af Hasle Fællesråds Bestyrelse og kender ejerboligmarkedet i Hasle. Ifølge Rasmus Milling har Hasle et usædvanligt varieret ejerboligmarked med alt fra rækkehuse til store villaer. Heriblandt kan være velegnede boliger til seniorbehov, men også udbuddet af ledige ejerboliger er lavt, og efterspørgslen er større.

Købere til ejerboliger i Hasle kommer typisk fra det øvrige Aarhus. Bortset fra ansatte på Skejby Sygehus er få købere af en ejerbolig i Hasle nytilflyttede til Aarhus.

Det er svært for seniorer at skaffe sig en mindre bolig med færre forpligtelser. Uanset om de søger en almen bolig eller en mindre ejerbolig. Hvis seniorer i tilstrækkeligt omfang ønsker en mindre krævende bolig, synes en gentænkning af boligbehov i Hasle at pege på seniorboliger. Efter en periode med fokus på at gøre Hasle velforsynet med ungdomsboliger.


 

 

Byfortætning i Hasle?

Byfortætning i Hasle?

Byfortætning er et tema i de kommende måneders debat om en ny kommuneplan for Aarhus. Byfortætning kan ske på flere forskellige måder

Af Ole Nørgaard Madsen

I sin planstrategi fra 2015 forudsætter Aarhus Byråd byfortætning i Hasle. Som led i at omdanne Hasle fra forstad til bykvarter (se den foregående artikel ’Hasle i fortid, nutid og fremtid’).

Flere bud på byfortætning

På borgermøde under udstillingen ’gentænk HASLE’ i Sognehuset omtaler Aarhus Kommunes byplanchef Niels-Peter Mohr ombygning af uudnyttet tagetage til ny bolig som eksempel på byfortætning.

I Hasle er i de seneste år sket byfortætning i form af ungdomsboliger. Som vist på udstillingen i Sognehuset, er bygget nye ungdomsboliger på Ryhavevej, Rytoften og Bispehavevej. Ligesom 50 nye ungdomsboliger er på vej i forbindelse med renovering af Ryhaven for enden af Ryhavevej mod Ringvejen. Ligeledes er ved Bymosevej mellem Jernaldervej og Viborgvej bygget ungdomsboliger på areal, der havde været reserveret til motorvej.

I brochure om en etape 2 til Aarhus Letbane vises en tredje form for byfortætning. Bag billede af en letbanesporvogn med holdeplads på Ryhavevejs udmunding i Viborgvej ses Kærtoften omdannet til tæt højhusbyggeri. Det billede af byfortætning har vakt stærke følelser i Hasle.

Respekt for Hasles identitet

Aarhus Kommune forudsætter i sin planstrategi fra 2015, at en omdannelse af Hasle fra forstad til bykvarter sker i respekt for Hasles identitet. Letbanebrochurens skitse for Kærtoften som bykvarter opleves i Hasle som det stik modsatte af respekt for Hasles identitet.

Et andet bud på byfortætning er udarbejdet af konsulentfirmaet SecondCity. Aarhus Kommune har bedt konsulentfirmaet om at skabe en fremtidsvision af enkelte områder i kommunen. Et af disse områder er Hasle Torv. Forslaget var med på udstillingen i Sognegården som debatoplæg. Med Kommunens udtrykkelige understregning af, at det ikke er en del af kommuneplanen.

Hasle Torv som center

I det kommuneplanforslag, der skal til offentlig debat fra begyndelsen af juni, er Hasle Torv udlagt som center. Dog uden forslag til konkret udformning af Hasle Torv som ny centerdannelse.

Ifølge SecondCity bor 300 inden for en radius af 200 m. fra vejkrydset på Torvet. Og 45% af det samme areal er anvendt til vej og parkering. Konsulentfirmaet forestiller sig i 2050 et byliv på Torvet med 5.000 daglige brugere, som bor, arbejder eller kommer på besøg i torveområdet.

Sammenlignet med letbanepjecen peger konsulentfirmaet på karrebebyggelser på 4-6 etager i centerområdet. Svarende til et bevaret ’Høje Hasle’ med butikker og andet til fælles brug og med boliger ovenpå. Suppleret med enkelte højhuse, som er vist placeret op ad Herredsvej.


 

 

Hasle i fortid, nutid og fremtid

Hasle i fortid, nutid og fremtid

Udstilling og arrangementer i Hasle Sognehus og taleboks på Hasle Torv bidrager til borgerindlæg om Hasles identitet og udvikling. Det indgår i fortsat arbejde med lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til Kommuneplan 2017

Af Ole Nørgaard Madsen

Fra onsdag den 3. maj til søndag den 7. maj har Hasle Fællesråd holdt udstilling og arrangementer i Hasle Sognehus. Under overskriften ’gentænk HASLE’. Med hjælp fra mange sider som beskrevet i tidligere artikler om forløbet.

Hasle-udstillingens formål

Formålet er at bidrage til debat om Hasles udvikling i respekt for Hasles identitet. Og medvirke til Hasleborgeres involvering i den endelige udformning af Kommuneplan 2017, som er planlagt sendt til Byrådets vedtagelse i december.

Arrangementer har givet tilkendegivelser, som indgår i Hasle Fællesråds arbejde med en endelig lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til Kommuneplan 2017. En foreløbig lokalsamfundsbeskrivelse indgår i det kommuneplanudkast, som forventes i offentlighedsfase om en måneds tid.

Gennem taleboks på Hasle Torv har været adgang for alle til at give udtryk for, hvad der er godt ved Hasle, og hvordan Hasle skal udvikles. Udsagn til taleboksen bliver automatisk omskrevet til tekst til brug for den endelige lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til Kommuneplan 2017.

De første meldinger om indhold i udsagn til taleboksen tyder på, at glæde over at bo i Hasle er udbredt.

Fra landsby til forstad

Udstillingen i Sognehuset har beskæftiget sig med Hasles udvikling fra landsby til forstad i de seneste 75 år. Og med Kommunens målsætning om udvikling af Hasle fra forstad til bykvarter i de kommende år.

Der var væsentligt færre beboere i den gamle Hasle landsby end nu. I den gamle landsby består huse typisk af både bolig og erhverv. Som f.eks. i landbrug, men også købmand, bager, smed, vognmand og sågar skolelæreren bor i samme hus, hvor de arbejder. Forstadsbebyggelsen, der for alvor startede for 75 år siden, får indbyggertallet i Hasle til at vokse meget. Og huse bliver typisk boliger, hvorfra man tager på arbejde f.eks. i Aarhus Midtby.

Fra forstad til bykvarter

En udvikling til bykvarter skal trække erhverv tilbage til Hasle, men også med andre aktiviteter skabe byliv i Hasle. Der skal være mere at blive efter i Hasle, mere at omgås hinanden for og mere at være fælles om.

Som vist i udstillingen sker der allerede meget i Hasle netop nu. Bevarende renovering er gennemført i Præstehaven. Totalrenovering er i gang i Ryhaven. Tryghedsrenovering er forestående i Bispehaven. Der er ideoplæg til renovering af Klokkerparken. Og ideer til at bruge vores fælles grønne områder til andre ting end færdsel og rekreative formål som f.eks. indsamling af råvarer til madlavning.

Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik er indgået i udstilling og arrangementer. Det samme er inddragelse af børn og unge som fremtidens Hasle. 
 

Kom til orde på Hasle Torv

Kom til orde på Hasle Torv

Taleboks på Hasle Torv i forbindelse med udstilling og arrangementer i Hasle Sognehus. Med adgang til din mening om, hvad Hasle er og gerne skal være. Til brug i arbejde med Kommuneplan 2017

Af Ole Nørgaard Madsen

I to foregående artikler her på siden er ’gentænk HASLE’ omtalt som henholdsvis udstilling og arrangementer i Hasle Sognehus i dagene 3.-7. maj. Tilrettelagt af Hasle Fællesråd i samarbejde med en række bidragydere.

I denne tredje artikel om projektet gør Hasle Fællesråd opmærksom på mulighed for at komme til orde om Hasle nu og i fremtiden.

Taleboks fra Digital Bydel

Allerede fra fredag den 28. april er med kabelrør på Hasle Torv grundlag for strømforsyning til taleboks. Den opstilles mandag den 1. maj i sammenhæng med udstilling, der åbner onsdag den 3. maj kl. 10 i Hasle Sognehus. Taleboksen opstilles af ’Digital Bydel’ og er udviklet i samarbejde mellem Kommunens Borgerservice, Borgmesterens Afdeling (Medborgerskabspolitik) og Alexandra Instituttet.

Udstilling og arrangementer i Sognehuset lægger op til at gentænke Hasle i fortid, nutid og fremtid. Vi kan gentænke hver for sig, men vi kan også gentænke i dialog og oplevelse sammen med andre. Og vi kan i den opstillede taleboks på Hasle Torv fortælle, hvad vi hver især er kommet frem til.

Vi kan give udtryk for, hvad vi gerne vil holde fast i ved det Hasle, vi kender. Og vi kan give udtryk for, hvordan vi gerne ser Hasle udvikle sig.

Medborgerskab i kommuneplanlægning

Taleboksens teknologi giver Borgerservice mulighed for hver dag at opsamle indtalte tilkendegivelser og gøre resultatet offentligt tilgængeligt på socialt medie.

Det samlede resultat fra alle dage til og med søndag den 7. maj vil indgå i Hasle Fællesråds udformning af endelig lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017. Og i fællesrådets mødeaktivitet i tilknytning til kommuneplanarbejdet i 2017. Desuden vil Hasle Fællesråd vurdere, om der er grundlag for lokal publikation. I forlængelse af en rig tradition i Hasle.

Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik indebærer samskabelse i udvikling af Aarhus. Det betyder, at kommune og borger er fælles om at forstå og løse problemer eller opgaver. Det håber Hasle Fællesråd at medvirke til med udstilling, arrangementer og taleboks. Ligesom Fællesrådet håber på nyttige erfaringer i fortsat samskabelse.

Tingvej i Hasle stopper før Viborgvej, hvor landsbyborgere mødtes på tingsted for at drøfte og beslutte fælles anliggender. Vi er blevet for mange til at genskabe et tingsted til forsamling af os alle. Og Hasle er blevet for kompliceret til at klare problemer, opgaver og udvikling alene med, hvad der er muligt ’på tinge’.

Så lad os i stedet prøve, hvad vi kan opnå ved at bruge udstilling og arrangementer i Hasle Sognehus og taleboks på Hasle Torv.


   

Besøg udstilling og arrangementer om Hasle 3.-7. maj

Besøg udstilling og arrangementer om Hasle

Onsdag den 3. maj kl. 10 åbner Hasle Fællesråd udstilling i Hasle Sognehus. Under udstillingen holdes arrangementer med sigte på debat, orientering og fællesskab

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråd holder i dagene 3.-7. maj udstillingen ’gentænk HASLE’ i Hasle Sognehus.

Med udstillingsbidrag fra Hasle Lokalhistoriske Arkiv, Østjysk Bolig, MTM-Kommuneplanafdelingen, Center for Byens Anvendelse, Center for Byudvikling og Mobilitet, Letbane, Borgmesterens Afdeling (medborgerskab), og Borgerservice (Digital Bydel), Aarhus-Kreativ.

Sognehuset vil under udstillingen desuden være ramme om en række arrangementer. Se oversigt med tider.

Udstilling og arrangementer skal bidrage til at gentænke Hasle som lokalområde med egen historik og eget udviklingspotentiale. Og at markere Hasle som lokalområde med egen mangfoldige karakter og identitet.

Dialog om Hasles fremtid

Torsdag aften den 4. maj kl. 17-20 inviterer Hasle Fællesråd til dialog med planlæggere om Hasles fremtid. Kombineret med samvær med spisning og musikalsk underholdning af strygeorkestret Musiksak fra Hasle Skole. Alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af mad kræves tilmelding til arrangementet SENEST 2. maj på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Dialog er ligeledes udgangspunkt for arrangement lørdag den 6. maj kl. 14-15 om grøn kile gennem Bispehaven og Klokkerparken. Med fokus på at styrke synlighed og attraktivitet som del af den grønne kile fra Åbyhøj til Hasle Bakker.

Medborgerskab for fællesskab

’Lyden af mit Aarhus’ er et medborgerskabspolitisk initiativ. Lørdag den 6. maj kl. 13-14 præsenteres ’Lyden af Hasle’ som initiativets første projekt. Det bliver med sang og musik om Hasle tilsat lyde og videooptagelser fra Hasle.

Hasle Lokalhistoriske Arkiv samarbejder med ’Flugtende Fortællinger’ om fortællecafe med Hasle historier onsdag den 3. maj kl. 16-18. Med deltagelse af udstillingsgæster, som selv har en fortælling, eller som blot gerne vil lytte med.

I tilknytning til Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik er skabt et ’væredygtighedsspil’, som præsenteres søndag kl. 14-15.

Orientering

Flere arrangementer byder på orienteringer og muligheder for at få besvaret spørgsmål. Onsdag den 3. maj kl. 14-17 stiller Østjysk Boligs Tryghedskontor for Bispehaven op til at forklare formål og indhold i tryghedsrenovering af boligområdet. Med mulighed for at få besvaret spørgsmål.

Tidligere medlem af Hasle Fællesråds bestyrelse Rasmus Milling stiller fredag den 5. maj kl. 13-14 op til orientering om ejerboligers mangfoldighed i Hasle og besvarer spørgsmål om ’Hvilke ejerboliger fås i Hasle – og hvor?’ - Østjysk Boligs udlejningskontor er fredag den 5. maj kl. 15-16 til rådighed for information om at få en almen bolig i Hasle og om selv at orientere sig om det almene boligudbud.

Lørdag den 6. maj kl. 15-16 orienteres om pionerprojekt for fællesskab i delebilordning med elbiler gennem samarbejde i boligområder.

Og søndag den 7. maj kl. 13 gives orientering om brug af Hasle Lokalhistoriske Arkiv med adgang til materialer til brug for slægtsforskning, historier om det gamle Hasle og forklaringer på, hvorfor noget i dagens Hasle er, som det er.

Alle udstillingsdage er der adgang til rundvisning af medlemmer af Hasle Fællesråd efter aftale og behov. Og der er iværksat forskellige tiltag med henblik på at involvere børn om unge i udstillingen som både udstillingsgæster og bidragydere til udstillingen.

Udstillingen og dens arrangementer er tænkt som informative og debatskabende med henblik på meningstilkendegivelser. Som grundlag for og bidrag til konklusioner og beslutninger, der kommer senere. (som f.eks. Kommuneplan 2017 og endelig lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle).

 

 

 

 

 

 

 

 

gentænk HASLE - Program for udstilling i Hasle Sognehus 3.-7. maj

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
OBS. Tilmelding til fællesspisningen torsdag 4. maj nødvendig senest 2. maj på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  
 

Udstilling og arrangementer om Hasle

Udstilling og arrangementer om Hasle

Hasle Fællesråd inviterer til udstilling og arrangementer i Hasle Sognehus om, hvad Hasle var, er og kan blive. Vær med til at gentænke Hasles identitet og udvikling. Og brug ’telefonboks’ på Hasle Torv til at sætte dine ord på

Af Ole Nørgaard Madsen

Fra og med tirsdag den 2. maj til og med søndag den 7. maj opstiller Digitale Bydele ’telefonboks’ på Hasle Torv. Grib telefonen og indtal dit bud på Hasles identitet og udvikling i fremtiden. ’Telefonboksen’ hænger sammen med udstilling om gentænkning af Hasle i det nye Sognehus mellem Hasle Kirke og Hasle Skole.

 Udstilling i Sognehuset

Udstillingen i Sognehuset åbner onsdag den 3. maj kl. 10 og varer til søndag den 7. maj kl. 16. Der er fast åbent i udstillingen hver dag fra kl. 10 til kl. 16. Men arrangementer i tilknytning til udstillingen betyder åbningstider derudover.

Udstillingen arrangeres af Hasle Fællesråd i samarbejde med Hasle Lokalhistoriske Arkiv, Østjysk Bolig, Borgmesterens Afdeling (medborgerskabspolitik), MTM-Kommuneplanafdelingen, Aarhus Letbane, Center for Byens Anvendelse, Borgerservice (Digitale bydele), Aarhus-Kreativ og Hasle Sognehus.

Udstillingen forholder sig til Hasle i fortid, nutid og fremtid. Den belyser Hasles omdannelse fra landsby til forstad.  Den peger på Hasles mangfoldighed, - og den udvikling, som er i gang i Hasle. Og den fremlægger indhold og perspektiver i en udvikling af Hasle fra forstad til bykvarter.

Arrangementer i Sognehuset

Under udstillingen danner Hasle Sognehus rammen om en række arrangementer.

Onsdag den 3. maj kl. 16-18 arrangeres ’Fortællecafe’.

Torsdag aften den 4. maj kl. 17-20 inviteres til fællesspisning og dialog om Hasles fremtid. Tilmelding nødvendig senest 2. maj på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

En gruppe Haslebeboere fra teenagealder til pensionsalder har sammen med professionelle søgt at finde ’Lyden af Hasle’ og beskrive Hasle i sang og musik; resultatet præsenteres lørdag den 6. maj kl. 13-14 med videooptagelser, lydoptagelser og sang om Hasle.

Samme lørdag kl. 14-15 inviteres til dialog om grøn kile.

Programmet for arrangementer byder desuden på orientering om eksempelvis den tryghedsrenovering, der går i gang i Bispehaven. Det bliver introduktion til ’væredygtighed’ (v’et er ikke en trykfejl) og initiativer til fællesskab som bidrag til medborgerskab.

Udstillingsugens program kommer snarest her på siden. Og mere om udstillingen i artikel mandag den 1. maj.

Gentænk højt på Hasle Torv

’Digitale Bydele’ er udviklet af Aarhus Kommunes Borgerservice, Borgmesterens Afdeling og Alexandra Instituttet. Projektets taleboks åbner første uge af maj for at gentænke Hasle højt og sætte sit præg på debat om Hasle som lokalsamfund. ’Digitale Bydele’ udskriver de fremsatte tanker til kommende borgermøde om Hasle i Kommuneplan 2017. Og til endelig lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til Kommuneplan 2017.

Kom og giv din mening til kende.


 

Opgaver i stedet for udvalgsposter til bestyrelsesmedlemmer

Opgaver i stedet for udvalgsposter til bestyrelsesmedlemmer

Hasle Fællesråds Bestyrelse har holdt konstituerende møde med fordeling af opgaver. Bestyrelsen er udvidet med Jesper Rodenberg som nyt medlem

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråds Bestyrelse kan bestå af op til elleve medlemmer.

På Fællesrådets generalforsamling i marts sker genvalg af de otte hidtidige bestyrelsesmedlemmer. Og Jesper Rodenberg vælges som nyt medlem.

Nyt medlem i Hasle Fællesråds Bestyrelse

Jesper Rodenberg er 53 år gammel. For to år siden flytter han til Hasle, hvor han bor på Klokkerbakken. Efter 16 år i Aabyhøj og fire år i Skejby.

Jesper Rodenberg har arbejdet med it i en større dansk bank i 33 år. Og gør det stadig.

”Jeg stillede op til Hasle Fællesråds bestyrelse, fordi jeg gerne vil være med til at sikre debat om Hasle som lokalområde. Og til at skabe kontakt mellem lokalområdet og Kommunen. Det er der stort behov for i disse år, hvor Aarhus kommunes gør klar til vækst i antallet af både indbyggere og arbejdspladser,” siger Jesper Rodenberg. ”Det er vigtigt, at det sker i samarbejde. Og med respekt for indbyggerne i de forstæder og områder, hvor kommuneplanen lægger op til ændringer i offentlig trafik og byfortætning.”

Jesper Rodenberg ser fællesrådene som kommunens kontakt. ”Hasle Fællesråd kan sikre debat i vores lokalområde. Og det vil jeg gerne være med til at gøre en indsats for,” lyder det fra Jesper Rodenberg.

Konstituering

Hasle Fællesråds Bestyrelse har på sit konstituerende møde efter generalforsamlingen genvalgt Klaus Bendixen som formand og Knud Wium Rasmussen som næstformand. Ligeledes er Jørgen Vesterager genvalgt som kasserer.

Fællesrådets Bestyrelse har valgt at deles om opgaver. I stedet for at konstituere sig i udvalg.

Således har Jesper Rodenberg påtaget sig opgaven med udarbejdelse af den endelige lokalsamfundsbeskrivelse for Hasle, som skal indgå i Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2017.

Og Erik Vigsø går ind i arbejde med udformning af et tryghedsnetværk, hvor Kommunens fællesråd tænkes at indgå i partnerskab med Kommune og Politi om at fjerne årsager til oplevelse af utryghed i lokalområder.

En række opgaver vil efter deres indhold høre hjemme hos formand, næstformand og kasserer.

I den nye konstituering er andre velkendte arbejdsområder på ingen måde glemt. Således er Klaus Bendixen tovholder for trafik, som spiller en væsentlig rolle i Hasle Fællesråds arbejde. Ole Nørgaard Madsen er tovholder for sager med forbindelse til lokalområdets miljø og kultur. Mens Jesper Bomholt tager sig af PR, og herunder ikke mindst arbejdet med Fællesrådets hjemmeside og Facebookside. Som f.eks. at sørge for, at artikler som denne bliver tilgængelige på begge medier.

Tovholderfunktionen i forbindelse med byplaner varetages af Bestyrelsens formand Klaus Bendixen. 
 

Tryghedsnetværk

Tryghedsnetværk

Et tryghedsnetværk er på vej i Aarhus. I form af partnerskab mellem Kommune, Politi og Fællesråd. Hasle Fællesråd deltager i møder om formål og indhold

Af Ole Nørgaard Madsen

Skal Hasle Fællesråd deltage i tryghedsnetværk og være bindeled mellem Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og Hasle for at styrke tryghed i lokalområdet?

Hvad er et tryghedsnetværk?

Sammen med 14 andre fællesråd er Hasle Fællesråd mødt op på Rådhuset til informationsmøde om opstart af tryghedsnetværk. På mødet orienterer Politiet og Kommunen om ideen bag et tryghedsnetværk og drøfter ideen med deltagerne fra fællesrådene.

Referat af drøftelserne indgår i oplæg til nyt møde sidst i maj med henblik på opstart af tryghedsnetværk i Aarhus Kommune ved partnerskab mellem Kommune, Politi og Fællesråd.

Formålet er i første omgang forebyggelse af indbrud, men der er lagt op til at udvide med andre emner af betydning for oplevelse af tryghed i de enkelte lokalområder.

Hasle Fællesråd har besluttet at deltage i næste møde om tryghedsnetværk i slutningen af maj og derefter tage stilling til deltagelse i det partnerskab, der tegnes på det møde. Og Fællesrådet har udpeget Erik Vigsø som tovholder for opgaven.

Mindre utryghed

Fællesrådenes opgave bliver at formidle viden både til og fra lokalområdet om forhold af betydning for tryghed. Herunder videregive viden fra Kommune og Politi af interesse for det enkelte lokalområde. Og over for Kommune og Politi påpege behov for handling af betydning for det enkelte lokalområde.

Politiet peger på gode erfaringer med at begrænse indbrud gennem forebyggende indsats fra såvel borgere som Politi og Kommune. Og dermed øge trygheden. Også reel viden i forbindelse med oplevelser af utryghed kan bidrage til tryghed. Overdrevne forestillinger om kriminalitet kan skabe utryghed uden reel begrundelse. Det at overdænge borgere med information om kriminalitet kan i sig selv skabe utryghed uden at give mening.

Mødedeltagerne fremlægger i gruppedrøftelser bidrag til indhold i et kommende tryghedsnetværk og nedskriver hver for sig ideer og kommentarer. Derfor afventes referat og opsamling fra mødet som baggrund for, hvilket arbejdsområde der kan tænkes at medvirke til at øge tryghed.

Nabohjælp mod indbrud

Lone Harlev fra Det Kriminalpræventive Råd giver på mødet orientering om nabohjælp, som har en dokumenteret effekt på at begrænse indbrud. Blandt andet understreger Lone Harlev, at indbrudstyve frygter at blive set. Tyven fortrækker, hvis nogen hilser på ham. Andre tiltag er at lade rod i boligen være synligt i stedet for værdigenstande. At sikre døre og vinduer forsvarligt. At undgå at gøre ’værktøj til indbrud’ tilgængeligt for tyven. At mærke værdigenstande for at afsløre tyveri og begrænse hæleri.

Vi kan alle få mere at vide om at forebygge indbrud på www.aarhus.dk/tryghed. 
 

Indsats på vej mod løse hunde i Hasle Bakker

Indsats på vej mod løse hunde i Hasle Bakker

Mange hunde løber frit ved Hasle Bakker. Uden for anlagt hundeskov. Til skade for dyreliv i Skjoldhøjkilen. Og til gene for andre brugere. Skiltning, kampagne og politibesøg mod problemerne

Af Ole Nørgaard Madsen

Uden for hundeskoven ved Hasle Bakker skal hunde føres i snor. Som det fremgår både af lovgivning og af skiltning i området.

Det påpeger Annette Birthin med bolig i nærheden. Hun har på to timer en søndag i februar talt 32 løse hunde ved Hasle Bakker. Uden for hundeskoven.

Problem for dyreliv og andre besøgende

”De løse hunde er et problem for dyrelivet i Skjoldhøjkilen. Der er meget vildt ved skoven og søen bag ved Gymnastikgården. Hjorte tager flugten for løse hunde ud over Jernaldervej med fare for at blive kørt ned. Svaner jages bort. Harer fortrænges og må efterlade deres unger til hundes forgodtbefindende.”

Løse hundes efterladenskaber er ifølge Annette Birthin også et problem: ” Der bliver ikke samlet op efter langt de fleste hunde. Jeg har set børnehaver ankomme til steder, hvor der forinden har været hund på besøg og forrettet efterladt nødtørft. Den slags er bestemt heller ikke rart for motionsløbere og mountainbike ryttere.”

Hunde uden snor kun i hundeskoven

Annette Birthin mener, at problemet med løse hunde uden for hundeskoven er taget til. På trods af, at hundeskoven netop er indrettet for at give hundeejere mulighed for at lade deres hunde løbe frit. Dog under ejers kontrol. Hun har selv været aktiv for at få Kommunen til at oprette hundeskoven. Netop for at få et fristed, hvor hunde kan løbe frit. Uden at skade naturens dyreliv eller genere andre.

”Forstærket skiltning har ikke virket. Det ser ud til at være nødvendigt at iværksætte en kampagne for overholdelse af lovgivning og skiltning,” lyder det fra Annette Birthing. Hun tilføjer, at politiet er begyndt at kigge forbi i området. Hunde må kun være løse i hundeskoven.

Annette Birthin udpeger artikel om hundeskoven fra Hasle Fællesråd som medvirkende årsag til flere besøg med hund ved Hasle Bakker og i Skjoldhøjkilen. En del kommer i bil, men den grønne kile fra Åbyhøj gennem Klokkerparken, Bispehaven, Ryparken og Ellevang er nem adgangsvej til fods eller på cykel til Hasle Bakker.

Artiklen ’Luft hunden i hundeskov’ fra den 15. august 2016 på Hasle Fællesråds hjemmeside og Facebookside omtaler hundeskoven, hvor hunde kan være uden snor, men under ejers kontrol. Artiklen beskriver desuden kilen fra Klokkerparken til Hasle Bakker som nem forbindelse til hundeskoven.

”Før anlægget af hundeskoven ved Hasle Bakker forklarede jeg Kommunen, at der er langt fra Hasle og Åbyhøj til hundeskoven i True. Nu har vi hundeskov også ved Hasle Bakker. Hunde er velkomne til at løbe uden snor i hundeskoven, men ikke andre steder i området” slutter Annette Birthin.

 

Link til tidligere artikel "Luft hunden i hundeskov": http://www.haslefaellesraad.dk/the-news/285-luft-hunden-i-hundeskov
 

 


   

Trafik til debat på generalforsamling

Trafik til debat på generalforsamling

Indsats for begrænsning af gennemkørende trafik på lokale veje i Hasle. Men trafikproblemer på Holmstruphøjvej og Ryhavevej må stadig vente på løsning. Forslag om letbane uden om Hasle. Fokus på det grønne Hasle

Af Ole Nørgaard Madsen

Trafik er et aktuelt kernepunkt i Hasle. Således også på Hasle Fællesråds generalforsamling.

I Bestyrelsens beretning peges på tiltag for at begrænse gennemkørende biltrafik på lokale veje. Nye opmarchbåse på Herredsvej fra nord til Ringvejen skal lede gennemkørende trafik mod Aarhus ad Ringvejen og Viborgvej i stedet for ad Herredsvej mod Hasle Torv. Udsagn på generalforsamlingen tyder på effekt på Herredsvej. Trafikundersøgelse skal vise, om børns vej til Hasle Skole og idrætsanlæg er blevet mere sikker.

I Solbakken mellem Herredsvej og Haslevangsvej vil Kommunen inden for få måneder foretage to trafikbegrænsende foranstaltninger. Gennemkørsel til Frydenlund lukkes på Høgevej. Da det sker som forsøg, opretholdes spærringen på Staghøjvej indtil videre. Og krydset mellem Østrevej og Højkolvej sikres med forhøjning.

Løsninger for Holmstruphøjvej og Ryhavevej udskudt

Løsning af problemer med Holmstruphøjvejs udmunding i Viborgvej må afvente udvidelse af Viborgvej. Og den uklare blanding af parkerede biler, gående, cyklende og kørende trafik på Ryhavevej mod Hasle Torv risikerer af fortsætte indtil eventuelt anlæg af letbanestoppested ved Hasle Torv.

Et netop udsendt lokalplanforslag om byfortætning på Hasle Hus grunden kritiseres på generalforsamlingen bl.a. for at forstærke kaotiske trafikforhold på Ryhavevej.

Mindre trafikbelastning og ingen letbane på Viborgvej?

Viborgvej undgår ikke en kritisk røst mod generende trafikbelastning. Men heroverfor står Viborgvejs status som vejforbindelse for gennemkørende trafik til og fra Aarhus.

En beboergruppe peger på alternativ linjeføring af letbanens etape 2, som friholder Viborgvej og Ryhavevej for letbanespor. Forslaget kan ses på beboergruppens hjemmeside www.hasle-aarhus.dk.

Lokalsamfundsbeskrivelse

I Hasle Fællesråds foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017 nævnes grønne kiler fra Hasle Bakker mod henholdsvis Klokkerparken og Marienlystparken. På generalforsamlingen gøres opmærksom på Hasle Park i Præstevangen som væsentlig del af det grønne Hasle.

Den foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse indgår i kommuneplanforslagets offentlighedsfase efter første behandling i Byrådet i april. Med mulighed for andre kommentarer til den endelige lokalsamfundsbeskrivelse, der efter borgermøde til efteråret beskriver Hasle som lokalsamfund i den kommuneplan, Byrådet beslutter i december.

Efter to år nærmer færdige løsninger sig for opstilling af juletræ på Hasle Torv og ’Det grønne Torv’. Der arbejdes på at få et tredje juletræ ved Hasle Kirke.

Ud over de hidtidige otte medlemmer vælges Jesper Rodenberg til Bestyrelsen.


   

Det rene vand i Hasle

Det rene vand i Hasle

Vandtårn er vartegn for Hasle. Og eneste vandtårn i brug i Aarhus. Men ikke første vandtårn i Hasle. Hasle får vand fra brønde indtil 1911, hvor vandværk forbedrer landsbyens vandforsyning

Af Ole Nørgaard Madsen

Vandtårnet i Hasle er 31,8 m. højt og bygget 108 m. over havet. Det er et vartegn for Hasle og kan ses 10 km. væk. Og det er eneste vandtårn i Aarhus, der stadig er i funktion.

I øvrigt står vandtårnet tæt på, hvor Hasle i 1911 får sit første vandværk. Med boring og en vindmotor, der pumper vand op i en betonbeholder til vandforsyning i Hasle.

Vandforsyning før vandtårne

Før vandværket får beboerne vand fra egen brønd eller den fælles brønd i landsbyen. Selv beboere med egen brønd må ty til fællesbrønden, når egen brønd løber tør i varme somre. Fællesbrønden beskrives af en præst i 1830 som ”--- en rig og en meget trolig uudtømmelig brønd af megen god kildevand.”

Møddinger nær egne brønde og vanding af dyrehold ved fællesbrønden gør dog vandkvaliteten tvivlsom. Landsbyens dyrlæge sætter gang i planer om et vandværk for renere drikkevand.

Vandværket placeres i 1911, hvor grusgravning tidligere har betydet bortgravning af områdets højeste punkt Hasselhøj (hvoraf navnet Hasle). Det betyder ikke alene renere vand, men også nemmere adgang til vand. Især optrækning af vand til kreaturer fra brønde er hårdt arbejde.

Vandværket stopper ikke for brøndvand i Hasle. Udstykninger til boligformål tager fart i 1940’erne. Men det trækker ud med byggemodning og boligbygning. I eksempelvis Solbakken er de første huse på første udstykning klar til indflytning i 1951. Indtil da har parceller karakter af kolonihaver, hvis vandforsyning består i en fælles brønd på hjørnet af Minthøjvej og Solhøjvej.

Hasles vandtårne

I 1950’erne bygges Høje Hasle mellem Hasle Skole og Hasle Torv. For at få vandet op til hanerne i byggeriets tredje sal bygges vandtårn i Haslegårdsvænget. Tårnet er nu ombygget til beboelse, men boligen er stadig rund efter det oprindelige vandtårn.

Byggeri af Bispehaven med op til syv etager skaber behov for nyt vandtårn. Det vandtårn, vi kender i dag, opføres 1970 i jernbeton og rummer 2100 m3 vand. Byggestilen er beskrevet som ekspressiv modernisme. Betonskader kræver en renovering i 2005. Uden ændring af byggestil og beton som synligt overflademateriale.

Vandtårn og vandforsyning i Hasle hører under det kommunale forsyningsselskab Aarhus Vand, som leverer vand til størstedelen af Aarhus. Rent drikkevand har fået en ny dagsorden med beskyttelse af grundvandsresurser. Og Byrådets Planstrategi 2015 bygger på, at drikkevand til Aarhus kan indvindes inden for kommunegrænsen.


   

Fællesrådsseminar

Fællesrådsseminar

Med fokus på medborgerskab, lokalsamfundsbeskrivelser, trafikpolitik, borgermægling, affaldssortering og samarbejdsaftale mellem Kommune og fællesråd

Af Ole Nørgaard Madsen

Med informationer, oplæg og gruppearbejde afholdes seminar for fællesråd i Aarhus Kommune. Seminaret arrangeres i samarbejde mellem Kommunen og Arbejdsgruppen for Fællesrådene, som vælges af fællesrådene og behandler generelle forhold for fællesrådene.

Oplæg fra viceborgmester og rådmand

På fællesrådsseminar 2017 understreger viceborgmester Anne Nygaard, at lokalt arbejde og engagement er mere vigtigt end nogensinde for at sikre Aarhus som en god by for alle. Og hun peger på medborgerskabspolitik som redskab til at begrænse afstand mellem borgere og politikere.

Rådmand Christian Würtz oplyser, at Kommunen har modtaget lokalsamfundsbeskrivelser fra 15 fællesråd til det kommuneplanforslag, der i april skal forelægges byrådet med henblik på offentlighedsfase i sommermånederne.

Det velkendte problem i Hasle med gennemkørsel på lokale veje er ifølge Christian Würtz udbredt i Aarhus. Han oplyser, at Kommunen er i kontakt med Politiet med henblik på at finde løsninger, som Kommunen ser sig i stand til at finansiere.

På fællesrådsseminaret orienteres desuden om en borgermæglerfunktion, som trådte i kraft i 2015. Og om en ny affaldssortering, som træder i kraft i år.

Borgermægling

Borgermæglerfunktionen skal hjælpe med at skabe bedre dialog mellem borger og kommune. Borgermægleren er en mulighed, hvis det opleves svært at få nogen i Kommunen til at forstå, hvad der er vigtigt. Alle borgere i Aarhus Kommune kan rette henvendelse til borgermægleren. Og det er gratis at bruge borgermægleren.

 

Læs mere om borgermægling på www.aarhus.dk, hvor du finder oplysninger ved at bruge søgeordet ’borgermægler’.

 

Affaldssortering

Formålet med bedre affaldssortering er at øge genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse. For at begrænse affald, der kræver deponering. Midlet hertil er borgernes sortering af eget affald, inden det afhentes som renovation. Derfor kan det være en god ide at søge information på www.sorter-mer.nu for at være godt orienteret. Og for at bidrage konstruktivt til at få værdier ud af affald.

Fællesråd

Fællesrådenes arbejde bygger på samarbejdsaftale med Kommunen. Den samarbejdsaftale er under revision, og på fællesrådsseminaret 2017 arbejdes i grupper med at afklare fællesrådenes rolle. Beskrivelser af arbejdet i grupperne indsamles til behandling i Arbejdsgruppen for Fællesrådene. Da afrapportering fra grupperne ikke sker på seminaret, er der ikke et indtryk af resultatet af behandlingen på seminaret før bearbejdelsen i Arbejdsgruppen for Fællesrådene.

Klaus Bendixen fra Hasle Fællesråd genvælges til Arbejdsgruppen for Fællesrådene.


   

Side 1 ud af 5


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Newsflash

 • Skøjtebanen på Klokkervej - en succeshistorie - læs mere her

   
 • Hasle Fællesråd har fået ny hjemmeside!

   
 • Hasle Fællesråd bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet!

   
 • Du kan altid komme i kontakt med Hasle Fællesråd bestyrelse - klik her for kontakt

   
Restore Default Settings

Login Form