Tirsdag, oktober 26, 2021
   
Text Size
Log på
Hasle Torv
Hasle Torv

Hasle Torv (1)

Her er emnet Hasle Torv.

 

 


Mandag, 15. februar 2010 18:36

Hasle Torv - blog

WRITTEN_BY_MALE Jesper Bomholt

Her kan du læse om HF's arbejde vedrørende Hasle Torv...

Hasle Fællesråd kæmper fortsat på, at få en færdiggørelse af  Hasle Torv på kommunens budget!!

Du kan få fakta om Hasle Torv på wikipidia her (åbner i et nyt vindue)

Hasle Torv - historik:

 • Tidslinie:

 • Ultimo2010:

  Fællesrådet forsøger igen at bringe Hasle Torv projektet i fokus, denne gang med support af vores lokale byrådspolitiker Kate Runge. Læs her

  Primo 2009:

  Hasle Fællesråd kæmper fortsat på, at få Hasle Torv på kommunens budget.

  Ejerforeningen for bebyggelsen på Mazda-hjørnet har sagsøgt bygherren, som i forbindelse med byggeriet skulle have afsat midler til en delvis renovering af hjørnet ved Mazda-grunden.

  Veje og Trafik har oplyst at der ikke umiddelbart er penge til at løfte Mazda-hjørnet til samme høje kvalitetsniveau som det modstående hjørne, at der rundt om Mazda-grunden er et pænt fortov og inde på Mazda-grunden (det private areal) er sået græs, at det vurderes at man bør så græs på den offentlige del af arealet og derefter vente på bedre tider. Nivellering og græssåning kan afholdes under KB Mindre Vejarbejder 2009.

  Hasle Fællesråd forventer at afholde et borgermøde i efteråret 2009. Temaet for dette møde vil være Hasle Torv og trafik, herunder de gener omlægningen af Herredsvej kan medføre i vores område.

  3. juli 2008

  Svar fra fuldmægtig Frede Markussen vedr. brev til Rådmanden, hvor han bl.a. skriver:

  ”De har anmodet om et møde med Rådmanden vedrørende den fortsatte renovering af Hasle Torv. Desværre er der ikke på nuværende tidspunkt afsat midler til en færdiggørelse af nordsiden (bagerhjørnet). Vi finder således ikke at der på nuværende tidspunkt er noget formål med at afholde et møde om emnet. Det kan imidlertid oplyses at der er en udvikling på vej vedrørende en færdiggørelse af hjørnet på Mazda-grunden.

  22. maj 2008

  Hasle Fællesråd sender et brev til Rådmand Peter Thyssen medhenblik på et møde om færdiggørelse af torvet.

   31. marts 2008

  Brev fra Jørgen Ellehave ingeniør i anlægsafdelingen, Trafik og Veje.

  Elllehave nævner, at sagen ar optaget på vejbudgettet, men uden årstal for udførelse.

  Han skriver videre, at byrådet som bekendt har vedtaget, at Hasle Torv skal omlægges, men også at omlægningen må udføres i flere etaper. Der er derfor ingen tvivl om, at torvet bliver omlagt på et tidspunkt, men som nævnt, kan der ikke sættes årstal på hvornår dette sker.

  Trafik og Veje er meget opmærksomme på vores fælles ønske om at komme videre med færdiggørelsen af torvet.

  Mere historik

   

   

 

 

 

Restore Default Settings

Login Form