Tirsdag, maj 18, 2021
   
Text Size
Log på

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/haslefaellesraad.dk/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 144
Jesper Bomholt

Jesper Bomholt

Hej - her lidt om mig 

Jeg hedder Jesper Bomholt og er bestyrelsemedlem i Hasle Fællesråd. Endividere er jeg formand for PR-udvalget og webmaster for www.haslefaellesraad.dk.

Jeg bor på Klokkerfaldet og er gift med Ann Wraae Bomholt og har 3 piger + 1 plejebarn (pige), hund og kat mm. Jeg er født og opvokset i Hasle (Viborgvej 136 hvor min far og farfar drev købmandsforetning). Mine olde- og tip-tipoldeforældre var gårdejere i Hasle & Åby (Hjordhøjgård på Jernaldervej, Vidtskuegaard lige syd for Globus1 og Åby Gammelgård som Gammelgaardskolen er udstykket fra).

Jeg er desuden tidligere bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen Solbakken og arbejder til dagligt som IT konsulent i Danske Bank. 

Website URL: http://www.haslefaellesraad.dk

Onsdag, 17. februar 2010 22:44

Referater fra repræsentantskabsmøder

Her finder du dokumenter vedrørende repræsentantskabsmøder.
(referat,indkaldelse,dagorden,beretning)

Ældre dokumenter findes her (åbnes i nyt vindue).

Dokumenterne er vedhæftet nedenfor som attachment og er gemt i PDF-format som kræver at Adobe Reader er installeret på din PC.

Onsdag, 17. februar 2010 22:35

Referater fra borgermøder

Her finder du referater og dokumenter fra borgermøder

Der er ingen nye referater mv. fra borgermøder. Ældre referater kan findes her (åbnes i nyt vindue).

Referaterne er vedhæftet nedenfor som attachment og er gemt i PDF-format som kræver at Adobe Reader er installeret på din PC.

 

 

 

Tirsdag, 16. februar 2010 23:39

Referater fra HF's bestyrelsesmøder

Her finder du ældre referater og andre dokumenter fra bestyrelsesmøder

Nye referater findes ved at klikke her.

Dokumenterne er vedhæftet nedenfor som attachment og er gemt i PDF-format som kræver at Adobe Reader er installeret på din PC.

Ældre dokumenter end de vedhæftede nedenfor kan findes her (åbnes i nyt vindue).

OBS. På sigt er det min tanke at den enkelte referent selv vedhæfter sit referat her :o)
Referat af bestyrelsesmøde 10.106

Mandag d. 11. januar, kl.19.00 i "Den gamle Præstegård"

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Deltagere: Ole, Klaus, Jesper, Jørgen og Flemming. Afbud fra: Stian, Arne og Birger

 

                1  Revision af dagsordenen             Ingen

 

 

 

 

2

Valg af referent 

 

Flemming

 

 

3

 

Kommentarer til referat af sidste bestyrelsesmøde

 

 

Ingen

 

 

4

Meddelelser ved formanden

 

Stian Erenrich har udmeldt sig af bestyrelsen, da han ikke længere er medlem af bestyrelsen i Bispehaven.

Vi har ikke tilmeldt os til områdeseminar i RULL, da emnet ikke hører hjemme under vores virkefelt. Vi deltager heller ikke i Workshoppen vedrørende Århus som kulturby. Ole og Klaus deltager i Fællesrådsseminaret på rådhuset den 3. marts.

 

Ole

 

 

 

 

 

5

01 Økonomisk- udvalg

 

1 nyt medlem har tilmeldt sig via vores hjemmeside.

 

Flemming

 

 

 

 

02 PR-udvalget

 

Hjemmesiden:

Det gl. software kører stadig.

 

Jesper

 

Ole vil gerne have at der er et link på hjemmesiden til den gamle trafikrapport.

 

Det blev drøftet om vi ikke skulle have links til avisartikler m.v., hvor vores aktiviteter og emner bliver omtalt.

 

Arne har givet udtryk for at han vil lave ”årsrapport” (status) over vores aktiviteter til medlemmerne i forbindelse med Repræsentantskabsmødet.

 

 

 

 

 

 

03 Udvalg for byplanlægning 

 

Arkikon: Vi har ingen indvendinger, og anser sagen som afsluttet.

Plejehjem på Sandkåsvej: Vi har ingen indvendinger.

 

Klaus

 

Letbanen: Der er ikke noget nyt. Vi laver en opfølgning af vores indsigelser fra Borgermødet, mod at Letbanen skal følge Ryhavevej og gennembryde Hasle Ringvej til Edw.Rahrsvej.

 

 

 

04 Trafik- udvalget

 

Anlægsprogram 2010 Trafik og Veje:

Vi har fået en liste over alle anlægsarbejder med priser og kommentarer. Vores ønsker fra sidste år er ikke med på den nye liste, som er sendt ud. Klaus og Ole deltager i mødet med Trafik og veje den 14/1. Efter mødet skal vi fremsende en prioriteret liste.

Klaus

 

Jørgen Vestager stillede spørgsmål om hvad der skulle ske med den venstre side af Viborgvej fra Ringvejen og til Sommervej. Skal der evt. plantes træer i den grønne rabat på strækningen, i det han henviste til projektet ”Forskønnelse af Viborgvej”.

 

Herredsvej Forlægning: Der var enighed om at det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne få en repræsentant/er i bestyrelsen (eller få oprettet en adhoc-gruppe) af beboerne fra nordøstsiden af Viborgvej til at fremfører ønsker om trafikforholdene.

Borgerne i Åbyhøj har været involveret i en gennemgående rapport, hvor der er lavet forslag til en trafikreguleringsplan for området.

 

Det besluttedes at trafikforholdene for Herredsvej Forlægning, Østrevej, Torvet og Oktobervej udsættes til der kan laves en samlet trafikreguleringsplan.

 

 

 

 

 

 

05 Miljø- udvalget

 

Skøjtebanen på Klokkervej:

Ole

 

Der er etableret lys og gode skøjtemuligheder, og stedet bliver ivrigt benyttet af områdets beboere.

Parkudviklingsplanen for Hasle:  

Kommunen har ikke fået udført alle de planlagte opgaver i parkudviklingsplanen for 2009, men det vil der blive fulgt op på i 2010.

 

 

 

06 Kultur- udvalget

 

Intet

 

 

 

 

6

Punkter på bestyrelsesplan:

 

Intet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Evt.:

 

Formanden opfordrede til at bestyrelsen tænker på evt. emner til nye bestyrelsesmedlemmer.

Mandag, 15. februar 2010 18:36

Hasle Torv - blog

Her kan du læse om HF's arbejde vedrørende Hasle Torv...

Hasle Fællesråd kæmper fortsat på, at få en færdiggørelse af  Hasle Torv på kommunens budget!!

Du kan få fakta om Hasle Torv på wikipidia her (åbner i et nyt vindue)

Hasle Torv - historik:

 • Tidslinie:

 • Ultimo2010:

  Fællesrådet forsøger igen at bringe Hasle Torv projektet i fokus, denne gang med support af vores lokale byrådspolitiker Kate Runge. Læs her

  Primo 2009:

  Hasle Fællesråd kæmper fortsat på, at få Hasle Torv på kommunens budget.

  Ejerforeningen for bebyggelsen på Mazda-hjørnet har sagsøgt bygherren, som i forbindelse med byggeriet skulle have afsat midler til en delvis renovering af hjørnet ved Mazda-grunden.

  Veje og Trafik har oplyst at der ikke umiddelbart er penge til at løfte Mazda-hjørnet til samme høje kvalitetsniveau som det modstående hjørne, at der rundt om Mazda-grunden er et pænt fortov og inde på Mazda-grunden (det private areal) er sået græs, at det vurderes at man bør så græs på den offentlige del af arealet og derefter vente på bedre tider. Nivellering og græssåning kan afholdes under KB Mindre Vejarbejder 2009.

  Hasle Fællesråd forventer at afholde et borgermøde i efteråret 2009. Temaet for dette møde vil være Hasle Torv og trafik, herunder de gener omlægningen af Herredsvej kan medføre i vores område.

  3. juli 2008

  Svar fra fuldmægtig Frede Markussen vedr. brev til Rådmanden, hvor han bl.a. skriver:

  ”De har anmodet om et møde med Rådmanden vedrørende den fortsatte renovering af Hasle Torv. Desværre er der ikke på nuværende tidspunkt afsat midler til en færdiggørelse af nordsiden (bagerhjørnet). Vi finder således ikke at der på nuværende tidspunkt er noget formål med at afholde et møde om emnet. Det kan imidlertid oplyses at der er en udvikling på vej vedrørende en færdiggørelse af hjørnet på Mazda-grunden.

  22. maj 2008

  Hasle Fællesråd sender et brev til Rådmand Peter Thyssen medhenblik på et møde om færdiggørelse af torvet.

   31. marts 2008

  Brev fra Jørgen Ellehave ingeniør i anlægsafdelingen, Trafik og Veje.

  Elllehave nævner, at sagen ar optaget på vejbudgettet, men uden årstal for udførelse.

  Han skriver videre, at byrådet som bekendt har vedtaget, at Hasle Torv skal omlægges, men også at omlægningen må udføres i flere etaper. Der er derfor ingen tvivl om, at torvet bliver omlagt på et tidspunkt, men som nævnt, kan der ikke sættes årstal på hvornår dette sker.

  Trafik og Veje er meget opmærksomme på vores fælles ønske om at komme videre med færdiggørelsen af torvet.

  Mere historik

   

   

 

 

 

Restore Default Settings

Login Form