Tirsdag, december 07, 2021
   
Text Size
Log på

Bestyrelsen og udvalg 

 

Klik på udvalgene for at gå til det enkelt udvalg:

 • Miljø udvalg 
  Miljøudvalget varetager Hasle Fællesråds opgaver i forbindelse med parkerne, grønne områder og stier i fællesrådets område. Udvalget arbejder primært sammen med Kommunens Natur og Miljø afdeling og med foreninger og organisationer som benytter eller på anden måde har interesse i de grønne områder.

  Fællesrådet sørger for at danne ad-hoch grupper som supporterer Miljøudvalget hvis nødvendigt, for derved at øge borgerindflydelse i forbindelse med større projekter.

 • Økonomi udvalg 
  Økonomisk Udvalg varetager Hasle Fællesråds økonomi, herunder dagligt bogholderi, ansøgning om støtte fra kommunen og andre relevante kilder, opkrævning af medlemskontingent, betaling af regninger og refusion af udlæg efter gældende regler, årsregnskab og budgetter, mv.

  Udvalget vedligeholder endvidere fællesrådets medlemsliste etc.

 • Kultur udvalg  
  Kulturudvalget vil vurdere foreslåede kulturelle tiltag, rådgive om benyttelse af egnede lokaler indenfor fællesrådets område for gennemførelse af eventen. Fællesrådet vil rådgive mht. kontaktpersoner og eventuelt støtte med praktiske tiltag og økonomi, hvis muligt.
 • Byplan udvalg  
  Udvalg for byplanlægning mm. varetager Hasle Fællesråds opgaver i forbindelse med byudvikling, herunder lokalplaner.
 • PR udvalg 
  PR-Udvalget varetager Hasle Fællesråds kommunikation til medlemmer og offentlighed for så vidt angår skrivelser til medlemmerne, nyhedsbreve, annoncering og artikler i dagspressen, annoncering på Fællesrådets hjemmeside og vedligeholdelse af samme, mv.
 • Trafik udvalg 
  Trafikudvalget varetager Hasle Fællesråds opgaver i forbindelse med trafikale spørgsmål, herunder projektet vedrørende forskønnelse af Hasle Torv. Den generelle trafikale udvikling i fællesrådets område vil blive fulgt. Udvalget samarbejder med Kommunens afdeling for Trafik og Veje, med hensyn til forslag til og prioriterer af, ”Anlægsarbejder i Vejplan samt ønsker om større og mindre vej- og stianlæg”

  Udvalget har desuden fokus på projekter udenfor fællesrådets områder, der må have følgevirkning i lokalområdet.

 

Restore Default Settings

Login Form