Lørdag, februar 23, 2019
   
Text Size
Log på
Hasle Fællesråd på Facebook Hasle Fællesråd nu på Facebook Som et nyt tiltag har Fællesrådet bevæget sig ud på de sociale medier via facebook, hvor fællesrådet vil søge tættere kontakt og dialog med medlemmer og øvrige beboere i fællesrådets område. På facebook vil vi søge mere inddragelse fra beboerne, som kan bidrage til at fortælle og dele de mange gode historier fra området.

Du kan besøge os på facebook på  denne adresse: https://www.facebook.com/haslefaellesraad

Fra: Klaus Bendixen
Sendt: Monday, December 10, 2018 11:24:00 AM
Til: MTM-RadmandTeknikogMiljo
Emne: Vejlukning Hasle

 Hej Bünyamin Simsek                                                                         Hasle den 10. december 2018

 

Vi venter spændt på en afklaring af lukningen ved Høgevej, Hasle.

Vi har i et år haft en forsøgslukning, der sluttede i juni 2018. Efter forsøgslukningen

har der været en høring i området, om man ønskede lukningen gjort permanent,

vi kender endnu ikke resultatet af høringen.

For Hasle Fællesråd er det vigtigt, at det er borgerne i området Herredsvej – Staghøjvej –

Haslevangsvej, der vejer tungest i høringen, da det er dette område, der primært bliver ramt

af gennemkørende trafik. Vi ser gerne, at området får en løsning som ”pipkvarteret”, hvor

det kun er lokal trafik, der kører ind og ud af området.

Vi har tidligere indleveret ønsker om en yderligere løsning på Herredsvej, syd (mellem Ringvejen

Og Viborgvej), dette stykke er ved at” sande til” grundet den stærkt øgede gennemkørende trafik fra Skejby.

Vores mål er, at trafik primært skal holdes på de store veje og ikke føres gennem en snæver vej

som Herredsvej med mange cyklister, skolebørn, fritidsfaciliteter og skole.

Vi håber på din forståelse.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Bendixen, formand haslefælleråd.

 

Udvalgsoversigt

Her kan du se en oversigt over og beskrivelse af hvad de enkelte udvalg i Hasle Fællesråd beskræftiger sig med.

Kalender

Her kan du se en kalender over aktiviteter for Hasle Fællesråd.

Login

Se girafferne...

Her kan du se den nuværende bestyrelse og hvilke ansvarsområder der varetages.

Bestyrelsen og udvalg

Nyt bestyrelsesmedlem?

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer! Ønsker du at hjælpe til i Hasle Fællesråd er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Kommentarer

Restore Default Settings

Login Form