Onsdag, maj 24, 2017
   
Text Size
Log på
Hasle Fællesråd på Facebook Hasle Fællesråd nu på Facebook Som et nyt tiltag har Fællesrådet bevæget sig ud på de sociale medier via facebook, hvor fællesrådet vil søge tættere kontakt og dialog med medlemmer og øvrige beboere i fællesrådets område. På facebook vil vi søge mere inddragelse fra beboerne, som kan bidrage til at fortælle og dele de mange gode historier fra området.

Du kan besøge os på facebook på  denne adresse: https://www.facebook.com/haslefaellesraad

Seniorboliger i Hasle?

Større efterspørgsel på boliger i Hasle end udbud af ledige boliger. Et varieret udbud af boligformer og boligtyper i Hasle er i de senere år udvidet med ungdomsboliger. Skal Hasle også have seniorboliger

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråd er ikke bekendt med forsøg på at opgøre behov for seniorboliger i Hasle. Men forårets udstilling ’gentænk HASLE’ i Hasle Sognehus antyder behov for seniorboliger i Hasle.

Præsentation på udstillingen af totalrenoverede boliger i den almene boligafdeling Ryhaven fører til spørgsmål fra seniorer om mulighed for bolig i Ryhaven. Programsat dialogmøde under udstillingen med Østjysk Boligs udlejningschef Connie Koppel afføder spørgsmål om adgang for seniorer til en almen bolig i Hasle.

Boligbehov

Der er bygget et betydeligt antal almene ungdomsboliger i Hasle. Og endnu 14 er under bygning i Ryhaven. Derimod findes ingen almene seniorboliger. Eller +55-boliger, som boligtypen også kaldes, fordi ansøgere på 55 år og derover har fortrinsret til denne boligtype.

Indtryk fra udstillingen ’gentænkt HASLE’ giver anledning til at gentænke boligbehov i Hasle: Er der behov for seniorboliger som tilbud til seniorer, der f.eks. ønsker at opgive deres ejerbolig?  Men fortsat gerne vil blive boende i Hasle.

Der findes mulighed for at tilgodese sådanne seniorbehov i Hasle gennem køb af ejerlejligheder eller leje af lejlighed i privat udlejningsejendom.

Adgang til bolig i Hasle

Den almene boligsektor tilbyder ikke seniorboliger i Hasle med fortrinsret for +55. Og Connie Koppel oplyser, at det i praksis ikke er muligt at få en bolig i de almene boligbebyggelser Præstehaven og Ryhaven uden at have boet i andet alment boligbyggeri i mindst et år. De mindre boliger i Bispehaven har en ventetid på mellem 5 og 10 år. Til de større boliger i Bispehaven er der op til 5 års ventetid.

Boligrådgiver Rasmus Milling er tidligere medlem af Hasle Fællesråds Bestyrelse og kender ejerboligmarkedet i Hasle. Ifølge Rasmus Milling har Hasle et usædvanligt varieret ejerboligmarked med alt fra rækkehuse til store villaer. Heriblandt kan være velegnede boliger til seniorbehov, men også udbuddet af ledige ejerboliger er lavt, og efterspørgslen er større.

Købere til ejerboliger i Hasle kommer typisk fra det øvrige Aarhus. Bortset fra ansatte på Skejby Sygehus er få købere af en ejerbolig i Hasle nytilflyttede til Aarhus.

Det er svært for seniorer at skaffe sig en mindre bolig med færre forpligtelser. Uanset om de søger en almen bolig eller en mindre ejerbolig. Hvis seniorer i tilstrækkeligt omfang ønsker en mindre krævende bolig, synes en gentænkning af boligbehov i Hasle at pege på seniorboliger. Efter en periode med fokus på at gøre Hasle velforsynet med ungdomsboliger.


 

 

Udvalgsoversigt

Her kan du se en oversigt over og beskrivelse af hvad de enkelte udvalg i Hasle Fællesråd beskræftiger sig med.

Kalender

Her kan du se en kalender over aktiviteter for Hasle Fællesråd.

Login

Se girafferne...

Her kan du se den nuværende bestyrelse og hvilke ansvarsområder der varetages.

Bestyrelsen og udvalg

Nyt bestyrelsesmedlem?

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer! Ønsker du at hjælpe til i Hasle Fællesråd er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Kommentarer

Restore Default Settings

Login Form