Onsdag, januar 18, 2017
   
Text Size
Log på
Hasle Fællesråd på Facebook Hasle Fællesråd nu på Facebook Som et nyt tiltag har Fællesrådet bevæget sig ud på de sociale medier via facebook, hvor fællesrådet vil søge tættere kontakt og dialog med medlemmer og øvrige beboere i fællesrådets område. På facebook vil vi søge mere inddragelse fra beboerne, som kan bidrage til at fortælle og dele de mange gode historier fra området.

Du kan besøge os på facebook på  denne adresse: https://www.facebook.com/haslefaellesraad

Lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 17

Kommunen efterlyser lokalsamfundsbeskrivelser. Og Hasle Fællesråd indkalder til møde den 31. januar i det nye Kirkehus (tidligere Sognegård) om Hasles lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 17. Se oplæg på www.haslefaellesraad.dk og vær med til at beskrive Hasles identitet og godt bymiljø i Hasle

Af Ole Nørgaard Madsen

Kommunen opfordrer fællesråd til at bidrage med lokalsamfundsbeskrivelser til Kommuneplan 17.

Ifølge kommuneplanchef Niels-Peter Mohr forestiller Kommunen sig lokalsamfundsbeskrivelser med lokale karakteristika og værdier, der skal bevares, styrkes og udvikles. Også hvordan lokalsamfundet forholder sig til Kommunens allerede vedtagne Planstrategi 2015, kan indgå. Der må gerne skrives visionært, og hvad Niels-Peter Mohr kalder ”indfølt subjektivt”.

I mail til fællesrådene skriver Niels-Peter Mohr: ”--- det er afgørende, at I selv vælger, hvordan I vil beskrive jeres lokalsamfund.”

Borgermøde den 31. januar

Hasle Fællesråd holder borgermøde tirsdag den 31. januar kl. 19.30 i den nyrenoverede Sognegård, som nu hedder Hasle Kirkehus. Alle med bolig eller arbejde i Hasle er velkomne.

Oplæg til debat om Hasles lokalsamfundsbeskrivelse ses på www.haslefaellesraad.dk.

Fællesrådet foreslår en lokalsamfundsbeskrivelse om Hasles identitet fra fortid over nutid til fremtidsvisioner - og om ’livability’ forstået som forudsætninger for ’godt bymiljø’ i form af bycenter, grønne rum og styr på gennemkørende trafik.

Identitet

Som elementer i identitet peger Fællesrådet på bevaringsværdige bygninger og anlæg, spor af fortid og erindringer om fortid, lokale historier, værdier og eksisterende strukturer af varig betydning, samt projekter af betydning for lokalsamfundets udvikling.

Hasle Fællesråd håber på mødet den 31. januar at danne en arbejdsgruppe, der på få uger er i stand til at udpege konkrete elementer i Hasles identitet.

Godt bymiljø

Hasle Fællesråd har længe arbejdet for at begrænse gennemkørende trafik til Ringvejen og Viborgvej. Med lokale områder fredet for andet end lokal trafik og kollektiv trafikbetjening.

Hasle Torv har været fast på dagsordenen for at omdanne Torvet fra vejkryds til samlingsplads. Hasle Fællesråd forestiller sig en bycenterudvikling af Hasle Torv udvidet på tværs af Viborgvej mod Bispehavevej.

Behov for renovering af Klokkerparken er anerkendt af Kommunen med visionsoplæg til helhedsplan i 2013. Men også den grønne kile, der forbinder Klokkerparken med Hasle Bakker må i spil for at være del af et godt bymiljø.

Umiddelbart forventer Hasle Fællesråd, at debat på mødet den 31. januar giver grundlag for bidrag til lokalsamfundsbeskrivelse om godt bymiljø med hovedvægt på trafik, bycenter og grønne rum.

Lokalsamfundsbeskrivelsen sendes til Kommunen inden 1. marts. Den er foreløbig og indgår i forslag til Kommuneplan 17. Og er dermed genstand for offentlig høring om det samlede forslag i sommermånederne. 
 

Udvalgsoversigt

Her kan du se en oversigt over og beskrivelse af hvad de enkelte udvalg i Hasle Fællesråd beskræftiger sig med.

Kalender

Her kan du se en kalender over aktiviteter for Hasle Fællesråd.

Login

Se girafferne...

Her kan du se den nuværende bestyrelse og hvilke ansvarsområder der varetages.

Bestyrelsen og udvalg

Nyt bestyrelsesmedlem?

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer! Ønsker du at hjælpe til i Hasle Fællesråd er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Kommentarer

Restore Default Settings

Login Form