Tirsdag, juni 27, 2017
   
Text Size
Log på
Hasle Fællesråd på Facebook Hasle Fællesråd nu på Facebook Som et nyt tiltag har Fællesrådet bevæget sig ud på de sociale medier via facebook, hvor fællesrådet vil søge tættere kontakt og dialog med medlemmer og øvrige beboere i fællesrådets område. På facebook vil vi søge mere inddragelse fra beboerne, som kan bidrage til at fortælle og dele de mange gode historier fra området.

Du kan besøge os på facebook på  denne adresse: https://www.facebook.com/haslefaellesraad

Hasles identitet og fremtid

Borgermøde om Hasle den 23. august kl. 19 i Hasle Sognehus inden afslutning af offentlig høring om forslag til Kommuneplan 2017. Og med fokus på lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle

Af Ole Nørgaard Madsen

Forslag til Kommuneplan 2017 er i offentlig høring indtil den 4. september. Derfor starter Hasle Fællesråds mødeaktivitet efter sommerferien allerede den 23.august kl. 19 i Hasle Sognehus, hvor høringsbidrag til kommuneplanforslaget fortsat er mulige.

Borgermøde om Hasle

Mødet den 23. august handler om Hasle. Med oplæg til debat fra panel af hasleborgere, som repræsenterer synspunkter på Hasles udvikling. Mødedeltagere forventes at interessere sig for Hasle. Hvorimod det ikke er nødvendigt at være inde i kommuneplanlægning. Hasle Fællesråd indbyder repræsentanter fra Kommunen. Ikke for at holde oplæg om kommuneplanforslaget, men for at lytte til Hasle.

Men vil du sætte dig ind i kommuneplanforslag m.v., kan det omfattende materiale findes på www.aarhuskommuneplan2017.dk. Samme adresse kan benyttes til indsendelse af høringsbidrag og til information af Kommunens offentlige møder om Kommuneplan 2017.

Debat om Hasles udvikling

Grupperinger i Hasle med forslag, ideer eller kritik opfordres til at kontakte Klaus Bendixen om deltagelse med oplæg i borgerpanel på mødet den 23. august. Det er afgørende, at oplæg handler om Hasle, men ikke nødvendigvis om kommuneplanforslaget. Hasles udvikling kan afhænge af andre beslutninger og handlinger.

Det gælder eksempelvis lokalplaner, som udmønter kommuneplanens retning og rammer for byrådets beslutninger for udvikling af kommunen.

Lokalsamfundsbeskrivelse

18 fællesråd har bidraget til kommuneplanarbejdet med lokalsamfundsbeskrivelser. Heriblandt Hasle Fællesråd. Også lokalsamfundsbeskrivelserne er i offentlig høring indtil den 4. september. Høringsbidrag om Hasles lokalsamfundsbeskrivelse inddrages i Hasle Fællesråds udarbejdelse af endelig lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til Kommuneplan 2017.

Der vil også blive lyttet til oplæg og debat på mødet den 23. august med henblik på endelig lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle. Ligesom materiale fra borgermødet under ’gentænk HASLE’-udstillingen i maj indgår i arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelse.

Tovholder for arbejdet med Hasles lokalsamfundsbeskrivelse er Jesper Rodenberg, som kan kontaktes for nærmere oplysninger om arbejdet med lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle.

Ifølge kommuneplanforslaget vil lokalsamfundsbeskrivelser blive inddraget ved byudvikling i det pågældende lokalområde.  Og kommuneplanforslaget lover udvikling af egen identitet i de forskellige byområder ved at tage afsæt i områdernes kvaliteter, særpræg og historie.

Det er gode grunde til omhyggeligt arbejde med den lokalsamfundsbeskrivelse for Hasle, som bliver en del af Kommuneplan 2017.


 

Udvalgsoversigt

Her kan du se en oversigt over og beskrivelse af hvad de enkelte udvalg i Hasle Fællesråd beskræftiger sig med.

Kalender

Her kan du se en kalender over aktiviteter for Hasle Fællesråd.

Login

Se girafferne...

Her kan du se den nuværende bestyrelse og hvilke ansvarsområder der varetages.

Bestyrelsen og udvalg

Nyt bestyrelsesmedlem?

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer! Ønsker du at hjælpe til i Hasle Fællesråd er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Kommentarer

Restore Default Settings

Login Form