Lørdag, marts 25, 2017
   
Text Size
Log på
Hasle Fællesråd på Facebook Hasle Fællesråd nu på Facebook Som et nyt tiltag har Fællesrådet bevæget sig ud på de sociale medier via facebook, hvor fællesrådet vil søge tættere kontakt og dialog med medlemmer og øvrige beboere i fællesrådets område. På facebook vil vi søge mere inddragelse fra beboerne, som kan bidrage til at fortælle og dele de mange gode historier fra området.

Du kan besøge os på facebook på  denne adresse: https://www.facebook.com/haslefaellesraad

Det rene vand i Hasle

Vandtårn er vartegn for Hasle. Og eneste vandtårn i brug i Aarhus. Men ikke første vandtårn i Hasle. Hasle får vand fra brønde indtil 1911, hvor vandværk forbedrer landsbyens vandforsyning

Af Ole Nørgaard Madsen

Vandtårnet i Hasle er 31,8 m. højt og bygget 108 m. over havet. Det er et vartegn for Hasle og kan ses 10 km. væk. Og det er eneste vandtårn i Aarhus, der stadig er i funktion.

I øvrigt står vandtårnet tæt på, hvor Hasle i 1911 får sit første vandværk. Med boring og en vindmotor, der pumper vand op i en betonbeholder til vandforsyning i Hasle.

Vandforsyning før vandtårne

Før vandværket får beboerne vand fra egen brønd eller den fælles brønd i landsbyen. Selv beboere med egen brønd må ty til fællesbrønden, når egen brønd løber tør i varme somre. Fællesbrønden beskrives af en præst i 1830 som ”--- en rig og en meget trolig uudtømmelig brønd af megen god kildevand.”

Møddinger nær egne brønde og vanding af dyrehold ved fællesbrønden gør dog vandkvaliteten tvivlsom. Landsbyens dyrlæge sætter gang i planer om et vandværk for renere drikkevand.

Vandværket placeres i 1911, hvor grusgravning tidligere har betydet bortgravning af områdets højeste punkt Hasselhøj (hvoraf navnet Hasle). Det betyder ikke alene renere vand, men også nemmere adgang til vand. Især optrækning af vand til kreaturer fra brønde er hårdt arbejde.

Vandværket stopper ikke for brøndvand i Hasle. Udstykninger til boligformål tager fart i 1940’erne. Men det trækker ud med byggemodning og boligbygning. I eksempelvis Solbakken er de første huse på første udstykning klar til indflytning i 1951. Indtil da har parceller karakter af kolonihaver, hvis vandforsyning består i en fælles brønd på hjørnet af Minthøjvej og Solhøjvej.

Hasles vandtårne

I 1950’erne bygges Høje Hasle mellem Hasle Skole og Hasle Torv. For at få vandet op til hanerne i byggeriets tredje sal bygges vandtårn i Haslegårdsvænget. Tårnet er nu ombygget til beboelse, men boligen er stadig rund efter det oprindelige vandtårn.

Byggeri af Bispehaven med op til syv etager skaber behov for nyt vandtårn. Det vandtårn, vi kender i dag, opføres 1970 i jernbeton og rummer 2100 m3 vand. Byggestilen er beskrevet som ekspressiv modernisme. Betonskader kræver en renovering i 2005. Uden ændring af byggestil og beton som synligt overflademateriale.

Vandtårn og vandforsyning i Hasle hører under det kommunale forsyningsselskab Aarhus Vand, som leverer vand til størstedelen af Aarhus. Rent drikkevand har fået en ny dagsorden med beskyttelse af grundvandsresurser. Og Byrådets Planstrategi 2015 bygger på, at drikkevand til Aarhus kan indvindes inden for kommunegrænsen.


 

Udvalgsoversigt

Her kan du se en oversigt over og beskrivelse af hvad de enkelte udvalg i Hasle Fællesråd beskræftiger sig med.

Kalender

Her kan du se en kalender over aktiviteter for Hasle Fællesråd.

Login

Se girafferne...

Her kan du se den nuværende bestyrelse og hvilke ansvarsområder der varetages.

Bestyrelsen og udvalg

Nyt bestyrelsesmedlem?

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer! Ønsker du at hjælpe til i Hasle Fællesråd er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Kommentarer

Restore Default Settings

Login Form